חדשות ועדכונים

כתבות מרכזיות

  • אושר תקן מס' 22 פרוט מזערי נדרש בשומה לקרקע המשווקת לציבור על בסיס ציפיות

    | 01.12.14 |

    אושר תקן מס' 22 פרוט מזערי נדרש בשומה לקרקע המשווקת לציבור על בסיס ציפיות.
    הנוסח התקן מופיע בתפריט ראשי/ תקנים מאושרים