אושר תקן מס' 22 פרוט מזערי נדרש בשומה לקרקע המשווקת לציבור על בסיס ציפיות

 
|01/12/2014 |

אושר תקן מס' 22 פרוט מזערי נדרש בשומה לקרקע המשווקת לציבור על בסיס ציפיות.
הנוסח התקן מופיע בתפריט ראשי/ תקנים מאושרים