הגשת ערר

 
​הנחיות למגיש הערר​

​הנחיות אלו הן בכפוף לחוק הכניסה לישראל,תשי"ב-1952 ולתקנות הכניסה לישראל (סדרי הדין בבית הדין לעררים), התשע"ב- 2012.

 

הנחיות אלו מוגשות כמידע כללי וכשירות לציבור, הן אינן באות להחליף את הוראות החוק והתקנות.

  • את דף הנחיות זה ניתן לקבל גם במזכירות בית הדין.