סמכויות בית הדין

 

​בית הדין הינו בית דין מנהלי העורך ביקורת שיפוטית, לאחר מיצוי ההליך המנהלי, על כל החלטות רשות האוכלוסין וההגירה שניתנו על פי חוק הכניסה לישראל וכן על החלטות הרשות לפי סעיף 7 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952; חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003, למעט החלטות לפי סעיפים 3א1, 3ב ו-3ג; סעיפים 30, 30א,32, ו-32ד לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) התשי"ד-1954.


​בית הדין דן בעררים שבפניו בהתאם לעילות, לסמכויות ולסעדים שלפיהם דנים בתי המשפט המנהליים בעתירות מנהליות בכפוף לתיקונים שנערכו בחוק הכניסה לישראל.

 

בית הדין דן, בין השאר, בנושאים של בקשות :

 • להסדרת מעמדם של בני זוג זרים (נשואים וידועים בציבור) של אזרחי ישראל או תושביה; כניסתם לארץ והחלת ההליך המדורג למתן אזרחות או מעמד של קבע, וכן של קטינים הנלווים להליך המדורג.
 • הסדרת מעמדם של תושבי האזור בין כבני זוג ובין כקטינים נלווים להורה.
 • הסדרת מעמדו של קטין שנולד בישראל ואחד מהוריו הוא תושב קבע בישראל.  
 • פקיעת תושבות והשבתה.
 • אשרות עבודה של עובדים זרים (סיעוד, בניין, חקלאות ,עובדים מומחים וכדומה).
 • בקשות למתן מעמד של פליט.  
 • מתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים על פי נהלי הרשות השונים
  (הורה קשיש, הורה לחייל, אלמנות, קורבנות אלימות במשפחה ועוד).
 • עיכוב הרחקה מטעמים רפואיים.
 • החלטות הממשלה לעניין ילדי זרים.
 • בקשות הומניטריות כלליות.
 • בקשות להארכת אשרת עבודה של עובד סיעודי מטעמים הומניטריים.
 • הוצאת הוראות לשהייה במתקן "חולות".

לבית הדין סמכות לדון בשחרורו של מי שמוחזק במשמורת והגיש ערר לבית הדין והשחרור ממשמורת כסמכות נלוות לערר העיקרי ומקבילה לסמכות בית הדין לביקורת משמורת. 

 

תורנות ארצית :

מזכירות בית הדין בתל אביב מרכזת את פעילות התורנות הארצית שמקיימים הדיינים בטיפול בעררים דחופים ובבקשות לסעדים זמניים המוגשים מחוץ לשעות הפעילות ואשר עוסקים בהחלטת הרשות לסרב את כניסתו לארץ של זר או בהרחקתו מהארץ של זר המבקש להגיש ערר כנגד צו ההרקה שהוצא לו.

 

סמכות מקומית:

בהתאם לצו שפרסמה שרת המשפטים נקבע כי:

 • אזור שיפוטו של בית הדין בירושלים יהיה כאזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי בירושלים.
 • אזור שיפוטו של בית הדין בתל אביב יהיה כאזור שיפוטם של בית המשפט המחוזי תל אביב ובית המשפט המחוזי מרכז.
 • אזור שיפוטי של בית הדין באר שבע יהיה כאזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי באר שבע.

 

בית הדין בירושלים דן בעררים  על החלטות רשות  האוכלוסין וההגירה בלשכות  ירושלים (מזרח ומערב) וכן בהחלטות מטה הרשות- החל בראש הדסק וכלה בהחלטות  מנכ"ל הרשות ושר הפנים.

 

בית הדין בתל אביב דן בעררים על החלטות לשכות רשות האוכלוסין וההגירה בכל איזור תל אביב והמרכז. וכן בעררים על הוראות שהייה במתקן "חולות" שהוצאו באזור תל אביב ודחייה על הסף של בקשות מקלט.
 

בית הדין בבאר שבע דן בעררים על החלטות לשכות רשות האוכלוסין וההגירה במחוז דרום ובעררים על הוראות שהייה במתקן "חולות", שהוצאו במחוז דרום. כמו כן, עוסק בית הדין בתיקים אשר עניינים איחוד משפחות ומתן מעמד. בנוסף לכך, דן בית הדין בתיקים שהם נגזרת למיקומו הגיאוגרפי החולש על שלושה מעברי גבול הנמצאים בתחומו.