הועבר סך של 750 מיליון ש"ח מכספים שבניהול האפוטרופוס הכללי לידי מדינת ישראל

 
|06/11/2014 |

 
י"ג בחשון תשע"ה‏, 6 בנובמבר 2014
שלום רב, 
הודעה מטעם האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי:
אתמול,י"ב חשוון תשע"ה, 5.11.2014, התקיים במשרד האפוטרופוס הכללי טקס בו הועבר סך של 750 מיליון ש"ח מכספים שבניהול האפוטרופוס הכללי לידי מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר. את ההמחאה מסר פרופ' דוד האן, האפוטרופוס הכללי, לידי מר אמיר לוי הממונה על התקציבים במשרד האוצר.​

העברת הסכום התבצעה בעקבות תיקון לחוק האפוטרופוס הכללי אשר קבע כי חלק מן הכספים שבניהול האפוטרופוס הכללי יושקעו בפקדון נושא תשואה במשרד האוצר על-פי החלטת הממשלה שקדמה לתיקון החוק, כספי הפיקדון ישמשו למספר מטרות חברתיות בתחום החינוך, איכות הסביבה, רווחה וכן ישמשו לשעות חירום.
 
עד כה הוחלט להקצות מתוך הכספים הללו לטובת שתי מטרות עיקריות:
 
1.סיוע למימון שכר טרחתם של אפוטרופוסים לחסויים חסרי אמצעים כלכליים, על מנת לאפשר לחסויים אלה קיום מינימלי בכבוד מבלי שיהיה עליהם לשלם ממקורותיהם הדלים את שכר טרחת האפוטרופוס שמונה להם.
2.עיקר הכספים ישמשו למימון הוצאות המדינה במבצע "צוק איתן".


פרופ' דוד האן – האפוטרופוס הכללי: המדובר במהלך ראוי של "זה נהנה וזה אינו חסר", שבמסגרתו כספים המהווים נכסים עזובים מושקעים לטובת הזכאים להם באפיק השקעה בטוח במסגרת המדינה ובמקביל הכספים משמשים במשך תקופת ההשקעה למטרות ציבוריות לטובת החברה הישראלית.
מר אמיר לוי, הממונה על התקציבים, משרד האוצר: לאחר מבצע צוק איתן עלה הצורך למענה תקציבי מוגדל עבור צורכי הביטחון. נדרשנו לתגבר את המקורות התקציביים השוטפים
ומבחינה זו חשובה מאוד הירתמותו של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים למאמץ התקציבי, זאת מבלי לפגוע בזכויות בעלי הנכסים״. ​