נמשכת העלייה בשיעור ההגשה המקוונת של בקשות לרשם לענייני ירושה.

 
|24/05/2016 |

נמשכת מגמת העלייה בשיעור ההגשה המקוונת של בקשות לצו ירושה או לצו קיום צוואה לרשמים לענייני ירושה באפוטרופוס הכללי. ​

ההגשה המקוונת לרשם הירושה מהווה את דרך ההגשה העיקרית על ידי הציבור. מנתוני חודש אפריל 2016 עולה כי שיעור הבקשות שהוגשו באופן מקוון לרשמים לענייני ירושה (1,686 בקשות מקוונות) חצה את רף ה-70% מכלל הבקשות לצו ירושה או לצו קיום צוואה  שהוגשו בחודש זה (2,368 בקשות). 
בארבעת החודשים  הראשונים של השנה ניכרת מגמת עלייה עקבית בכל חודש בשיעור ההגשה באופן מקוון לרשם הירושה ובמצטבר הוגשו בחודשים אלו כ- 8,200 בקשות מקוונות, המהוות כ- 65.5% מסך הבקשות שהוגשו לצו ירושה או לצו קיום צוואה.
ההגשה המקוונת לרשם הירושה מהווה שיפור משמעותי בשירות הניתן לציבור על ידי האפוטרופוס הכללי ומקצרת את שלבי הטיפול השונים עד למתן הצו.
למעבר לדפי הסבר עדכניים ומצגת הדרכה להגשה מקוונת של בקשה לצו ירושה
למעבר לדפי הסבר עדכניים ומצגת הדרכה להגשה מקוונת של בקשה לצו קיום צוואה ​