הפקדת ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי באופן מקוון

 
|20/12/2017 |

​האפוטרופוס הכללי חונך שירות חדש במסגרתו ניתן להפקיד באופן מקוון ייפוי כוח מתמשך במרשם ההפקדות המנוהל ע"י האפוטרופוס הכללי.

​ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, המאפשר לאדם בגיר לתכנן את עתידו בהתאם לרצונו ולמנות אדם שעליו הוא סומך כמיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשמו, בשלב בו יכולתו לקבל החלטות ולבצע פעולות בענייניו תיפגע. עריכת והפקדת ייפוי כוח מתמשך תייתר, ברב המקרים, את הצורך במינוי אפוטרופוס לאדם ע"י בית משפט, אם וכאשר מצבו לא יאפשר לו לבצע פעולות ולקבל החלטות בענייניו, ותאפשר לכבד ולממש את רצונו גם בשעה שלא יוכל עוד להביע אותו בעצמו.
 
הסדר ייפוי הכוח המתמשך נקבע במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שהוביל משרד המשפטים ופורסם לפני כשנה.  עד כניסתו לתוקף של תיקון זה, היה צורך להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס ולקבל אישור בית משפט על כך.
 
תיקון זה מבטא תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות, אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו ומדגישה את יכולותיו של האדם ולא את מוגבלותו. תיקון זה מכיר בחובתה של המדינה לאפשר לכל אדם לממש את כשרותו המשפטית ולמצות את יכולותיו באמצעות קידום ופיתוח של מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה.
 
עריכת ייפוי כוח מתמשך והפקדתו באופן מקוון יתבצעו על ידי עורכי דין שעברו הכשרה מטעם האפוטרופוס הכללי בשיתוף עם לשכת עורכי הדין, ובכך ייחסך ההליך המשפטי.
 
שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד: "במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שהובלתי נקבעו הסדרים רבים שנועדו להקל על הציבור ולחסוך הליכים מול בתי המשפט לענייני משפחה, בהם ייפוי כוח מתמשך וכלים משפטיים נוספים המאפשרים לאדם לבטא את רצונו במקרה של מינוי אפוטרופוס עבורו או עבור ילד או קרוב שהוא מטפל בו. הסדרים אלה נועדו לשמור על כבודם ורצונותיהם של אזרחי ישראל והם מבטאים את ערכי המדינה היהודית-דמוקרטית, אשר רואה חשיבות רבה בערך הערבות ההדדית והסיוע לחלש".
 
האפוטרופוס הכללי, פרופ' דוד האן: ״השקת טופס ייפוי הכוח המתמשך מהווה בשורה חשובה מאין כמוה לציבור הרחב. כלי משפטי זה מאפשר לאדם להיות מעורב בקביעת ההסדרים שיחולו לגביו גם כשלא יהיה מסוגל לטפל בענייניו ולהפקידם בידי אדם אחר על פי בחירתו ואמונתו. אנו באפוטרופוס הכללי נוסיף לשים את זכויות האדם, חירותו ובחירתו האישית בראש מעיינינו. אני קורא לציבור הרחב לממש את זכויותיו ולהשתמש מעתה ביפויי-הכוח המתמשכים לשם הבהרת רצונו של כל אחד ואחת באופן ברור והבטחת מימושו בעתיד״.