מכרז למכירת חלקות בעפולה המיועדות לבנייה למגורים

 
|05/02/2019 |

​(מכרזי מקרקעין 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019)