לבירור פרטים בנוגע לרכוש נעדרים

 
|12/02/2013 |

לבירור פרטים בנוגע לרכוש נעדרים המנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי

יש לפנות למשרדנו באמצעות הטופס המקוון
"בקשה לבירור פרטים על רכוש נעדרים, המנוהל ע"י האפוטרופוס הכללי" -
ניתן למלא את הטופס באופן מקוון, או להורידו כמסמך Word  ולשלוח אלינו בהתאם לפרטים המצוינים בתחתית הטופס.
לאור עומס פניות, אנו מבקשים שלא לפנות אלינו טלפונית.