כותרת: עודכנה "רשימת הנעדרים"

 
|09/05/2013 |

לרשימת הנעדרים  הרשימה כוללת את שמות בעלי הנכסים המנוהלים על ידי האפוטרופוס הכללי.

לפניות ביחס לשמות המופיעים ברשימה יש למלא ולשלוח "טופס בקשה לבירור פרטים על רכוש נעדרים המנוהל ע"י האפוטרופוס הכללי". ניתן למלא ולשלוח את הטופס באופן מקוון, או להורידו כמסמך Word  ולשלוח אלינו בהתאם לפרטי ההתקשרות המצוינים בתחתית הטופס. לטופס .  להורדת הטופס