הודעה לציבור על מעבר מחוז ירושלים למשכנו החדש

 
|11/04/2013 |

לצורך שיפור השירות לקהל הפונים מעתיק מחוז ירושלים של האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי והרשם לענייני ירושה

​את משרדיו למשכנו החדש ברח' כנפי נשרים 15, בניין בית התאומים, קומה 4.

בשל המעבר, יהיו משרדי המחוז סגורים לקבלת קהל ומענה טלפוני:

ביום חמישי 18/4/13
ביום ראשון 21/4/13
וביום שני 22/4/13.