מלגות קיום לסטודנטים עולים ע"ש ונדה וקרל להר ז"ל עבור שנה"ל תשע"ט

 
|08/11/2018 |

האפוטרופוס הכללי ומנהל הסטודנטים במשרד העלייה והקליטה מתכבדים להעניק מלגות קיום לסטודנטים עולים ע"ש ונדה וקרל להר ז"ל.​​​