פרס גרדנר סימון לשירה עברית לזכרה של רעיית הנשיא נחמה ריבלין

 
|04/07/2019 |

בית הנשיא יעניק בשיתוף האפוטרופסה הכללית, פרס לשירה עברית על שם ד״ר גרדנר סימון, לזכרה של רעיית הנשיא הגב׳ נחמה ריבלין