חושבים יחד כיצד ניתן למנוע חזרה למעגל החובות

 
|20/01/2019 |

חושבים יחד כיצד ניתן למנוע חזרה למעגל החובות​​

מבדיקה שערכה רשות האכיפה והגבייה ניתן ללמוד כי רבים מפושטי הרגל נקלעים שוב לחובות לאחר קבלת הפטר. אנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר ההתייעצות​ שהוקם בשיתוף עם רשות האכיפה והגבייה, ולענות על שאלות באשר לפעולות שיש לנקוט כדי לצמצם את החזרה למעגל החובות.