הנפקת צווי ירושה וצווי קיום צוואה דיגיטליים

 
|04/09/2018 |

החל מחודש ספטמבר 2018, רשם הירושה מנפיק וחותם את צווי הירושה וצווי קיום הצוואה באופן דיגיטלי. ​

הצווים ישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה בעת הגשת הבקשה. 
הצווים החתומים יועברו ישירות גם לגופים מוסדיים לביצוע פעולות ללא צורך בהמצאת העתק פיזי של הצו.