פטור מהמצאת תעודת פטירה

 
|20/02/2019 |

​פטור מהמצאת תעודת פטירה בבקשות המוגשות בדרך ידנית לצווים ברשם לענייני ירושה.

​במסגרת פיילוט שיערך במחוז תל אביב החל מיום 20.2.19, במקרים בהם מוגשת בדרך ידנית בקשה לצו ירושה/קיום צוואה ביחס למנוח בעל מספר זיהוי ישראלי, אין צורך בהמצאת תעודת פטירה. ככל שדבר הפטירה לא עודכן ברישומי משרד הפנים יש לעדכן הפטירה ברישומי משרד הפנים  טרם הגשת הבקשה.