האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי פרסם את דו"ח סיכום פעילותו לשנת 2017

 
|12/12/2018 |

 הדו"ח כולל סקירה כללית של האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי ומכלולי פעילותו השונים:​​

האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי והרשם לענייני ירושה בשנת 2017, ומלווה בנתונים סטטיסטיים רבים על היקפי הפעילות בתחומים השונים.