זכות עיון בתיק ועקרון פומביות הדיון

 
 • עליון | נ' סולברג |23/06/2015
  זכות עיון גורפת בחומרים מושא הליך הכינוס לצד שלישי, כל עוד אין פגיעה בצדדים או באינטרס הציבורי.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • כללי
  • זכות עיון בתיק ועקרון פומביות הדיון
 • עליון | ת' אור |14/09/1992
  פסק הדין העליון המוביל בסוגיית המידע שקבע שדו"חות בעלי התפקיד יהיו פתוחים לציבור.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • כללי
  • זכות עיון בתיק ועקרון פומביות הדיון
 • מחוזי | ע' רביד |26/10/2015
  פסק דין בעניין זכויות נושים למידע על חקירת החייב וקבלת פרוטוקול חקירה.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • כללי
  • זכות עיון בתיק ועקרון פומביות הדיון
 • מחוזי | מ' אגמון-גונן |13/07/2015
  פסק הדין דן בעקרון הגילוי והשקיפות כבסיס הרעיוני לחיוב במסירת פרוטוקול החקירות שביצעו המפרקים. ביהמ"ש קובע כי השקיפות מאפשרת פיקוח ובקרה אפקטיביים, של הנושים (ולא רק של ביהמ"ש והכנ"ר), על תקינות פעיל..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • כללי
  • זכות עיון בתיק ועקרון פומביות הדיון
 • מחוזי | ו' אלשיך |11/07/2006
  פס"ד בנושא הזכות למידע על חברה שמצטברת בידי המפרק בחקירה.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • כללי
  • זכות עיון בתיק ועקרון פומביות הדיון