שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים

 
 • עליון | נ' סולברג |15/02/2015
  מדובר בבקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי לפסיקת שכר טרחת נאמן בפשיטת רגל בהתאם לסעיף 8 בגין "תקבולי מימוש", כאשר לשיטת החייב היה מקום לפסוק שכ"ט לפי "שכר חלוקה" – תקנה 8א. לטענת החייב, הגדרתם ש..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • שכר ניהול, שכר מימוש ושכר חלוקה והאבחנה בינהם
 • עליון | י' דנציגר |12/02/2013
  האבחנה בין שכר ניהול לשכר מימוש נגזרת מאופן פעילותו של בעל התפקיד. מבחן המאפיין הדומיננטי הוא מבחן שיש לנקוט במקרים קשים שפעילות בעל התפקיד בעלת אופי מעורב של ניהול ומימוש. אולם, ניתן גם במקרים מסויי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • שכר ניהול, שכר מימוש ושכר חלוקה והאבחנה בינהם
 • עליון | י' דנציגר |10/01/2010
  נקבע כי תקנה 8א לתקנות ככלל אינה חלה על כונס נכסים שמונה לבקשת נושה מובטח לצורך מימוש נכס.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • שכר חלוקה לפי תקנה 8א
 • מחוזי |05/08/2018
  בקשה לשכר טרחת המפרקים לקבוע את שכרם מראש, כ- 25% אחוזים מהתקבולים שיתקבלו בפועל לקופת הפירוק כתוצאה מניהול הליכים משפטיים שהמפרקים מתעדים לנקוט. זאת, בהתחשב בחקירות הסבוכות והמעמיקות שבוצעו ובהינתן ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • שכר טרחה שנפסקו לטובת בעל התפקיד בהליכים חיצוניים
 • מחוזי | איתן אורנשטיין |19/03/2017
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה, בקשר לאופן חישוב שכר חלוקה לפי תקנה 8(א) לתקנות החברות (כללים בדבר מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), תשמ"א-1981, האם יש לחשב את שכר החלוקה מתוך כלל הכספים לחלוקה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • שכר חלוקה - חישוב השכר
 • מחוזי | שרה דברת |14/03/2017
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה, האם בעת פסיקת שכר טרחה בהתאם למסלול הקבוע בתקנה 8א לתקנות החברות - שכר מימוש הנקבע כאחוזים מתוך סך הנשייה שחולקה בפועל על ידי בעל התפקיד, ניתן להחיל את תקנה 10(..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • הפחתה והגדלת שכר
 • מחוזי | ב' ארנון |05/01/2017
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש לפסוק לנאמנים שכר נוסף מעבר לשכר הביניים החודשי שנפסק להם, וזאת על חשבון שכר הטרחה הסופי בהתאם לתקנה 8א לתקנות החברות. בית המשפט דחה את בקשת הנאמנים וקבע כ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • שכר טרחת כונס נכסים
 • מחוזי | ד' מינץ |01/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה שכר ניהול כונס הנכסים במסגרת תיק פירוק בענייננו בקשה לביטול החלטה במסגרתה נפסק שכר על "בסיס שעתי" לכונס הנכסים מטעם הבנק, במסגרת תיק הפירוק. בית המשפט המחוזי דחה ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר כונס נכסים, שכר ניהול, שכר מימוש ושכר חלוקה והאבחנה בינהם
 • מחוזי | א' אורנשטיין |24/02/2016
  החלטת ביהמ''ש : ביהמ''ש אימץ את עמדת הכנ''ר וקבע כי יש לפסוק לנאמן שכר חלוקה וכן החזר הוצאות חודשי בהתאם לתקנה 8א(5). עובדות המקרה : בקשת הנאמן לפסיקת שכר חלוקה בהתאם לתקנה 8א(א) לתקנות השכר וכן ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • שכר חלוקה - חישוב השכר
 • מחוזי | א' אורנשטיין |20/01/2016
  בקשת המפרק לתשלום שכר תוספת מאמץ מיוחד בגין פעולתו בתיק, זאת לאחר שאושרה בקשתו לשכ"ט לפי חלופת השכר של חלוקת דיבידנדים בפועל בהתאם לתקנה 8א לתקנות החברות. המחלוקת מושא החלטה זו עניינה בשאלה האם זכא..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • הפחתה והגדלת שכר
 • מחוזי | י' פרסקי |15/02/2015
  בשל מכירת נכס ע"י כונס חיצוני, התקבלו כספים המאפשרים חלוקת 100% דיבידנד. המנהל המיוחד ביקש שכר חלוקה. הכונס הרשמי התנגד. בימ"ש המשפט אישר שכר חלוקה, אך הפחית הסכום ב-50%.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • הפחתה והגדלת שכר
 • מחוזי | י' פרסקי |15/02/2015
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה היקף שכר החלוקה שיש לפסוק לנאמן בהליך, זאת כאשר פעלה בתיק בעלת תפקיד נוספת, כונסת נכסים, למימוש דירת החייבים. בקשת המנהל המיוחד לפסיקת שכר חלוקה בשיעור העולה לכדי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • שכר כונס נכסים, שכר ניהול, שכר מימוש ושכר חלוקה והאבחנה בינהם
  • שכר טרחת כונס נכסים, שכר מימוש - חישוב השכר, שכר ניהול, שכר מימוש ושכר חלוקה והאבחנה בינהם, שכר חלוקה לפי תקנה 8א
 • מחוזי | א' אורנשטיין |09/02/2014
  בקשת נאמן בפשיטת רגל לפסוק לו שיעור של 8% בצירוף מע"מ מכל סכום שיתקבל לקופת הפש"ר. הבקשה אינה תואמת את תקנות השכר, עם זאת סבור הנאמן שאין בכך כדי למנוע את קבלת בקשתו, זאת בגין ניתוח פעולות פיננסיות, ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • כללי
 • מחוזי |31/12/2013
  לא עצם המינוי הוא שקובע את הדין שיחול על שכר כונס הנכסים, אלא המטריה העניינית שתחתה פעל באופן מהותי לצורך קיום תפקידו.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • שכר טרחת כונס נכסים
 • מחוזי | ע' עיילבוני |31/12/2013
  לא עצם המינוי הוא שקובע את הדין שיחול על שכר כונס הנכסים, אלא המטריה העניינית שתחתה פעל באופן מהותי לצורך קיום תפקידו.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • שכר טרחת כונס נכסים
 • מחוזי | ו' אלשיך |03/11/2013
  על-פניו אין פסול עקרוני בכך כי בעל תפקיד בוחר באופציית חלוקה, מקום בו זו מטיבה עמו יותר. כל זאת, בכפוף כמובן לשיקול דעתו של בית המשפט, להתערב במקרים חריגים וקיצוניים, ובין היתר, מקום בו אופציית שכר ה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • שכר ניהול, שכר מימוש ושכר חלוקה והאבחנה בינהם
 • מחוזי | ו' אלשיך |24/06/2013
  ביהמ"ש הכיר בשווי אג"ח סחיר שהונפק כסכום המחולק בפועל לצורך חישוב השכר. שכ"ט חלוקה במסגרת הסדר אג"ח. השכר הופחת בהתאם לשעות העבודה בפועל.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • הפחתה והגדלת שכר
 • מחוזי | ב' גילאור |06/06/2011
  בית המשפט מחשב את שכרו של המפרק לפי שילוב תקנה 8א ותקנה 10(א).

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • שכר חלוקה לפי תקנה 8א
 • מחוזי | ו' אלשיך |03/01/2010
  היותו של שכר-הטרחה מעצם טיבו מבוסס על אומדן של מכלול הפעילות, הרי שכפועל יוצא מכך, אין ולא ניתן לקבל מצב בו צד מעוניין מבקש "לפרק לגורמים" את פעילות המפרק, בכדי לאבחן את הפעולות מהן הפיק הנאה ישירה, ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • כללי
 • מחוזי | ו' אלשיך |26/04/2009
  הכרה בשווי מניות שהוחזרו למסחר כסכום המחולק לצורך חישוב השכר.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • שכר מימוש - חישוב השכר
 • מחוזי | ו' אלשיך |19/02/2008
  הלכה היא כי אפשר להשית על נושה מובטח הוצאות או נטלים כאשר מתקיים אחד משני אלו: ניתנה הסכמתו לכך מבעוד מועד, או כאשר צמחה לנושים המובטחים תועלת כלשהי מהמימוש או מהשמירה על שלמות הנכס. בעניין אחרון זה,..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • כללי
 • מחוזי | ו' אלשיך |03/10/2006
  ניתן להפחית 25% משכרו של מפרק זמני בהתאם להוראת תקנה 10(א) לתקנות החברות (מינוי כונסי נכסים ומפרקים ושכרם), וזאת לאחר שנבדקה מהות תפקידו. יש מקום להפחית משכרו של המפרק הזמני, באשר תפקידו היה דומה במה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • הפחתה והגדלת שכר
 • מחוזי | ו' אלשיך |12/09/2006
  נוסחת חישוב השכר הינה, בד"כ, נגזרת מהמאפיין הדומיננטי של פעילות בעל-התפקיד בהקפאת הליכים. אלא שעסקינן בהקפאת הליכים שדרשה מאמצים רבים. לפיכך דרך החלוקה, קרי, התמורה דה-פקטו לנושים, תשמש כקריטריון הדו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • שכר מימוש - חישוב השכר, שכר ניהול, שכר מימוש ושכר חלוקה והאבחנה בינהם, הפחתה והגדלת שכר
 • מחוזי | ו' אלשיך |02/02/2005
  שכר טרחה שנפסק בהליך משפטי לטובת בעל התפקיד ישולם לקופת הפש"ר.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • הוצאות
 • מחוזי | ו' אלשיך |02/05/2004
  פסק הדין מפרט את כלל המאפיין הדומיננטי של פעולת בעל התפקיד, ולקבוע את שכרו לפי אותו מסלול דומיננטי, המשקף נכונה את המאמץ שהושקע.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • שכר ניהול, שכר מימוש ושכר חלוקה והאבחנה בינהם
 • מחוזי | ב' גילאור |25/04/2004
  מפרק ביקש שכר טרחה בשל איפוס סכום נשייה של רשות המסים, אולם נקבע כי אין לקבל בקשתו.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • הפחתה והגדלת שכר
 • מחוזי | ו' אלשיך |03/11/2003
  פסק הדין מסייג את היכולת להכליל "מימוש רעיוני" (מניעת חילוט ערבויות בנקאיות) במסגרת סכום המימוש ממנו נגזר שכר בעל התפקיד. וקובע חריג אפשרי במקרה בו המימוש הרעיוני מגדיל באורח מהותי את המסה העומדת לחל..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • שכר מימוש - חישוב השכר
 • מחוזי | אילן ש' שילה
  שכר טרחה לפי תקנה 8א(א) (שכר חלוקה), יפסק מסכום הנטו שחולק לנושים, ולא מסכום הברוטו הנמצא בקופה, בטרם חלוקת הדיבידנד. בנוסף, תקנה 13 מקנה לבית המשפט סמכות להפחית שכר טרחה (חפציבה, נידר, קלאבמרקט) -ו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • שכר טרחת בעלי תפקיד - מפרקים, כונסים ונאמנים
  • שכר ניהול, שכר מימוש ושכר חלוקה והאבחנה בינהם