סמכויות חקירה

 
 • עליון | דנה כהן - לקח |06/03/2016
  מדובר בערעור ובקשת רשות ערעור אשר הוגשו שניהם ע"י המדינה על החלטות ביהמ"ש המחוזי (דחיית בקשה לעיון במסמכי החקירות ודחיית בקשה להבהרת ההחלטה באותו בעניין). בעקבות הליכים כפולים אלה, השאלה שנידונה בפס"..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • סמכויות חקירה
 • עליון | א' חיות |13/06/2013
  פסק הדין מחזק את סמכות הכנ"ר ובעל התפקיד לקבל צווים המופנים כלפי צדדי ג' (רשות המיסים והביטוח הלאומי) המחזיקים במידע הנוגע לחייב/נכסיו. בפסה"ד מספר אמירות בעלות חשיבות (אמנם יותר במישור הפרוצדוראלי) ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • סמכויות חקירה
 • עליון | א' גרוניס |07/02/2013
  השאלה העקרונית שעומדת במוקד הערעור היא האם היעדר יכולת כלכלית של חברה המצויה בהסדר נושים מוביל למתן פטור מאגרת המשפט, או שכתנאי למתן הפטור יש לבחון את מצבה של קופת ההסדר וגם את יכולת התשלום של נושי ה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • סמכויות חקירה
 • עליון | ד' בייניש |29/11/2010
  במסגרת פסק הדין אישר בית המשפט פסק דינו של המחוזי אשר הורה לחברה ליתן למנהל המיוחד את כל המידע שבידה, לרבות מסירת המידע שבידי המרשם המנוהל עבורה על ידי חברת הרישום וכן על ידי חברת הבת של אותה חברת רי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • כללי
  • סמכויות חקירה
 • עליון | ח' מלצר |22/12/2008
  מטרת החקירה, בהתאם להלכת פקר (רע"א 10/89) הינה "לאפשר למפרקים, אשר לעיתים קרובות מצויים בנחיתות אינפורמטיבית לברר אם יש יסוד להגשת תובענות אלו או אחרות, ואין למנוע מהם את האפשרות לקיים בירור זה, ובלב..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • סמכויות חקירה
 • עליון | ש' לוין |30/01/1989
  כדי שניתן יהיה להזמין אדם לחקירה לפי סעיף 288 לפקודת החברות, שומה על בית-המשפט להיווכח, הן כי אדם נכנס לגדרה של חלופה אחת מן החלופות המוזכרות בסעיף והן שבנסיבות הענין יש מקום לעשית שימוש בשיקול הדעת ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • סמכויות חקירה
 • עליון | ש' לוין |30/01/1989
  כדי שניתן יהיה להזמין אדם לחקירה לפי סעיף 288 לפקודת החברות, שומה על בית המשפט להיווכח, הן כי אותו אדם נכנס לגדרה של חלופה אחת מן החלופות המוזכרות בסעיף והן שבנסיבות העניין יש מקום לעשיית שימוש בשיקו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • סמכויות חקירה
 • עליון | יעל וילנר
  ביהמ"ש העליון קובע כי כאשר קיימת וודאות גבוהה כי בעל התפקיד בהליכי חדלות פירעון עתיד להגיש תביעה בשם החברה, אין לאשר לו לזמן לחקירה לפי סעיף 288 לפקודת החברות את הנתבע העתידי או כל אדם אחר, ובכלל זה ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקיד - סמכויות חקירה
  • סמכויות חקירה
 • עליון | ניל הנדל
  עסקינן בערעור אשר הגיש חייב כנגד החלטת בית המשפט המחוזי המורה כי על החייב למסור לידי הנאמן את הסכם שכר הטרחה שלו עם עורך-הדין המייצגו בהליך. בית המשפט העליון דחה את הבקשה וקבע כי, חסיון עורך דין-לק..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקיד - סמכויות חקירה
  • סמכויות חקירה
 • מחוזי | איתן אורנשטין |17/09/2017
  בעל תפקיד בפשיטת רגל זכאי לקבל את מלוא המידע הדרוש לגבי העבר – עובר לצו חדלות הפרעון. לגבי העתיד – לאחר הכרזת חדלות הפירעון – זכאי הנאמן לקבל את המידע שניתן לכל בעל מניות, אלא אם קיימות נסיבות מיוחדו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • סמכויות חקירה
 • מחוזי | ח' ברנר |20/12/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם על ביהמ''ש לאפשר למנהל המיוחד גישה לתוכן תיבת הדואר האלקטרוני של החייב, כאשר לטענתו של המנהל המיוחד, תיבת הדואר משמשת את החייב לניהול עסקיו וקבלת הכנסות, שאת..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקיד - סמכויות חקירה
  • סמכויות חקירה
 • מחוזי | י' בן חמו |02/12/2015
  מתן הוראות לפרקליטות המדינה למסור לידי הנאמן חומרי חקירה ותביעה.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • סמכויות חקירה
 • מחוזי |13/07/2015
  מטרת החקירה הנערכת על פי סעיף 288 הינה לסייע למפרק, הנכנס לתפקידו כזר שאינו בקיא בענייניה ובעסקיה של החברה, ולתת בידו כלים לקבלת מידע בדבר ייזומה של החברה, ייסודה, מסחרה, עסקיה או נכסיה; להתחקות אחר ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • סמכויות חקירה
 • מחוזי | ד' חסדאי |10/01/2015
  ביהמ"ש קיבל את עמדת המנהלת המיוחדת ודחה את בקשתו של נושה לקבל לידיו את חומר החקירה בעניינו של החייב. החומר שגילויו ומסירתו לידי הנושה מבוקש, חוסה תחת כנפי הוראת סעיף 18ג(ה). נקבע כי לא ניתן להסיק מצ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • סמכויות חקירה
 • מחוזי | ש' דברת |10/05/2001
  משנטען להברחת רכוש, וטענה זו מוצאת אישור בחקירת המשיב 1 ובהיות המנהל המיוחד בנחיתות אינפורמטיבית, תפקידו של ביהמ"ש לאפשר באמצעות החקירה לבדוק את העובדות לאשורן. ביהמ"ש זימן צדדים שלישיים לחקירה בדבר ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • בעלי תפקידים
  • סמכויות חקירה