ערעור על הכרעת נאמן בתביעת חוב

 
 • |07/07/2016
  החלטת ביהמ"ש: ביהמ"ש דחה בקשת נושה להורות כי ההכרעה בתביעת החוב שהוגשה על ידיו תועבר מידי הנאמן לידי בעל תפקיד אחר. המבקש לא הצביע על נגיעה אישית כלשהי של הנאמן ביחס להכרעה בתביעת החוב. עובדות המקר..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • ערעור על הכרעת נאמן בתביעת חוב
 • עליון |14/03/2017
  המועד להגשת ערעור חייב על הכרעת נאמן בתביעת חוב: בית המשפט קבע כי בהתאם להוראות סעיף 184 לפקודה, המועד להגשת ערעור מטעם החייב על הכרעת נאמן בתביעת חוב לפי סעיף 150 לפקודה – הינו 45 יום ממועד המצאתה...
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • ערעור על הכרעת נאמן בתביעת חוב
 • עליון | י' דנציגר |29/01/2017
  ערעור על פס"ד מחוזי אשר הותיר על כנה את החלטת המנהל המיוחד בתביעת חוב אשר הוגשה נגד המערער, שלא "להציץ מעבר לפרגוד" על פסק דין משנת 2000. בית המשפט ציין את רשימת המקרים (אשר אינה רשימה סגורה) בעטיים ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • ערעור על הכרעת נאמן בתביעת חוב
 • עליון | י' דנציגר |04/01/2017
  עסקינן בערעור על הכרעת המנהל המיוחד בתביעת חוב, ובסמכותו "להציץ מעבר לפרגוד פסק הדין". בפסק הדין בית המשפט העליון קבע כי ככלל, אין להתערב בהכרעת הנאמן ויש לחזק את ידיהם של בעלי תפקיד כמו כונסים ומנה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • ערעור על הכרעת נאמן בתביעת חוב
 • עליון | י' עמית |27/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש להיעתר לבקשתו של החייב למתן פטור מהפקדת ערבון בגין ערעורים שהגיש על הכרעה בתביעות חוב של המנהל המיוחד, זאת כאשר הוגשו על ידו 7 ערעורים. ביהמ"ש דחה את בקשת ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב, ערעור על הכרעת נאמן בתביעת חוב
 • עליון | ס' ג'ובראן |30/12/2015
  ביהמ"ש דחה ערעור על החלטת רשמת, במסגרתה נקבע כי החלטת בימ"ש מחוזי בה בוטלה ההכרה בתביעת החוב שהגישה המערערת במסגרת הליכי פשיטת רגל של חייב – היא "החלטה אחרת", אשר הערעור עליה הוא ערעור ברשות. בתיק זה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • ערעור על הכרעת נאמן בתביעת חוב
 • עליון | א' שהם |04/08/2014
  עסקינן בהשגה על הכרעת נאמן בתביעת חוב. התערבות שיפוטית בהכרעות של נאמן בקשר לתביעות חוב תופעל במשורה ותוגבל לחריגה קיצונית מסבירות ותקינות הפעולה, תוך הותרת מתחם שיקול דעת רחב לנושא התפקיד לאור היקף ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • ערעור על הכרעת נאמן בתביעת חוב
 • מחוזי | אביגדור דורות |29/06/2017
  עסקינן בערעור אשר הגיש עובד רשות השידור, על החלטת המפרק בתביעת החוב בעניינו. המבקש טען שמילא תפקיד ניהולי במשך 5 שנים, ולכן יש ליתן לו את סך הפיצוי שנקבע לתפקיד זה – גם מבלי שמונה בפועל. בית המשפט ק..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • ערעור על הכרעת נאמן בתביעת חוב
 • מחוזי | י' פבלו אקסלרד |02/01/2017
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם על ביהמ''ש להתערב בהחלטת הנאמן אשר אישרה באופן חלקי את תביעת חוב המזונות לטובת האישה ולא באופן מלא. ביהמ''ש דחה את ערעורה של אשת החייב על הכרעת הנאמן אשר אישר..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • מחוזי | ע' כהן |16/12/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם במצב בו הסכום שהצטבר בקופת פשיטת הרגל עולה על הסכום בהתאם לפקודה – יש להחזיר את היתרה לחייב או שמא לחלקה לנושים.ביהמ''ש דחה את בקשת החייבת לשנות את הכרעת המ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • כללי, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • ערעור על הכרעת נאמן בתביעת חוב
 •  
  12
  הבא לדף אחרון