חובות נדחים - דוקטרינת ההדחיה של חוב לבעל מניות

 
 • עליון | א' ריבלין |09/07/2003
  הדחיית זכותו של נושה שהוא גם בעל מניות בַּחברה, להיפרע מן החברה חוב שלה לו, היא במהותה פעולה של הרמת מסך חלקית. ייעודה לחלט נכס השייך למתאגדים בחברה – זכות התביעה שיש להם כנגד החברה – ולהעבירו לטובת ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • חובות נדחים - דוקטרינת ההדחיה של חוב לבעל מניות
 • מחוזי | ד' קרת-מאיר |19/10/2003
  משמעותה של דוקטרינת ההדחיה היא כי בנסיבות מסוימות ניתן להדחות את זכותו של נושה, שהוא גם בעל מניות בחברה, כאשר החברה נקלעה למצב של חדלות פרעון עד לאחר פרעון כל יתר התחייבויותיה של החברה כלפי הנושים הש..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • חובות נדחים - דוקטרינת ההדחיה של חוב לבעל מניות