ריבית במסגרת אישור תביעת החוב

 
 • עליון | י' דנציגר |23/08/2015
  סוגיה משפטית: פיצויים מוסכמים - הכרה בריבית פיגורים של נושה, כל עוד לא מדובר בפיצויים עונשיים. החלטת ביהמ''ש : שני ערעורים כנגד פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, שבמסגרתו התקבלה באופן חלקי תביעת המערערות – ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
  • ריבית במסגרת אישור תביעת החוב
 • מחוזי | אביגדור דורות |01/10/2017
  כאשר תביעת החוב מבוססת על פסק דין מנומק, לרבות פסק בורר, שניתן לאחר בירור עובדתי מפורט, סמכות הנאמן "להציץ" מאחורי פסק הדין מוגבלת ואל לו לתהות לגביהם ולדון בסוגיות מחדש, בלא שהתקיימו נסיבות מיוחדות...
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • ריבית במסגרת אישור תביעת החוב , חוב במטבע חוץ
 • מחוזי | ד' מינץ |10/10/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה היא האם בסמכות בעל התפקיד בהליך חדלות פירעון לחשב את הריבית על תביעת חוב החל ממועד יצירת החוב או רק החל ממועד גיבושו. בענייננו, הוגש ערעור בעניין דנן על החלטת המנהל ה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • ריבית במסגרת אישור תביעת החוב
 • מחוזי | ע' עיילבוני |07/05/2015
  הסוגיה: ריבית פיגורים וריבית הסכמית בהכרעה בתביעת חוב. העובדות: במסגרת הצעת הסדר הנושים הסכימו הצדדים כי הריבית שתשולם לחלק מהנושים היא ריבית הסכמית, בשונה מהריבית הקבועה בפקודת פשיטת הרגל. נקבע כי ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • ריבית במסגרת אישור תביעת החוב
 • מחוזי | ו' אלשיך |31/01/2010
  ריבית הסכמית של נושה מובטח. יכולת הבנקים להנות מ"ריבית אוכלת כל" על נכס משועבד, אף לאחר מתן צו חדלות פירעון, אכן מוקנה להם בדין. אי לכך, הכלים היחידים העומדים לבעלי התפקיד ולערכאות השיפוטיות הינם הקפ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • ריבית במסגרת אישור תביעת החוב