חובת הנאמן לנמק את ההכרעה

 
 • מחוזי | ע' עיילבוני |14/12/2009
  היעדר הזדמנות נאותה לנושה לטעון טענות בפני הנאמן, ודחיית התביעה ברובה ללא נימוקים, עולים כדי פגם בהחלטת הנאמן המצדיק את התערבות בית המשפט, באופן שההחלטה בתביעת החוב תוחזר לדיון בפני הנאמן.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • חובת הנאמן לנמק את ההכרעה