נטל ההוכחה והבאת ראיות להוכחת תביעת החוב

 
 • עליון | א' חיות, ע' פוגלמן, ע' ברון |08/06/2017
  לפנינו ערעור על דחיית שתי בקשות שהגישה המערערת בעניין תביעת החוב של המשיבות. בית המשפט קבע כי בצדק נדחתה תביעת החוב שכן בתביעת החוב קשיים אשר המערערת לא הציגה להם הסבר של ממש.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • נטל ההוכחה והבאת ראיות להוכחת תביעת החוב
 • מחוזי | ע' כהן |11/10/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה ערעור על החלטת הנאמנת לאישור תביעת חוב בסך 333,281 ₪. החייבת טענה כי במשך השנים שולם רוב החוב לנושה וכי חישוב הוכחת החוב שנעשה ע"י הנושה מוטעה וכי נותר לתשלום סכו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • ערעור על הכרעת נאמן בתביעת חוב
  • נטל ההוכחה והבאת ראיות להוכחת תביעת החוב
 • מחוזי | ו' אלשיך |25/04/2005
  על נושה המגיש תביעת חוב, כמוהו כתובע רגיל המגיש תביעה, מוטל הנטל להוכיח את תביעתו לפי מאזן ההסתברות האזרחי, כולל תמיכת תביעתו בראיות הישירות והטובות ביותר אשר לאל-ידו להשיג. אם כשל מלמלא חובה זו, אין..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • נטל ההוכחה והבאת ראיות להוכחת תביעת החוב
 • מחוזי | שמואל מנדלבאום
  כשעסקינן בהליכי פשיטת רגל אין ליתן תוקף מלא לחזקות בפקודת השטרות, המטילות נטל ראיה מוגבר על החייב הנתבע על פי השטר, ויש לאפשר לנאמן לדרוש ראיות נוספות להוכחת תביעות חוב המבוססות על שטר שהחייב הינו צד..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • בדיקת תביעת חוב בהסתמך על פס"ד