תביעת חוב בדין קדימה

 

 • עליון | י' דנציגר |07/09/2015
  ערעור על פסק דין שאפשר לעיריית תל אביב להמשיך בהליכי גביה למימוש דירת מגורים של המערער באשדוד בגדרי זכות קדימה, בעקבות חוב מנכס שבו ניהל עסק בתל אביב. בית המשפט קיבל הערעור, כאשר קבע כי סעיף 11(א)(1)..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשויות מקומיות
 • עליון | א' גרוניס |05/02/2014
  היחס בין פקודת המסים (גביה) לבין פקודת פשיטת הרגל, בכל הנוגע למעמד חוב ארנונה לרשות מקומית. האם הוראות פקודת המסים (גביה) ואכרזות שר האוצר יוצרות הסדר חקיקתי הגובר על האמור בסעיף 78(3)(א) לפקודת פשיט..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשויות מקומיות
 • עליון | א' גרוניס |28/01/2014
  בעניין קלאבמרקט - אין להרחיב בחקיקה שיפוטית את הזכאות לגימלה מהמוסד לביטוח לאומי לפי פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי באשר לעובדים שלגבי מעבידם ניתן צו הקפאת הליכים ואושר הסדר נושים, בלא צו פירוק. חיוב המ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • עובדים
 • עליון |06/10/2010
  בית המשפט פירש בצמצום המונח דמי שכירות כאינו כולל דמי ניהול ודמי אחזקה שונים.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • שכירות
 • עליון |26/04/2010
  ערעור על פסק דין רום מגדלים - הערעור התקבל בהסכמה ללא נימוקים.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים
 • עליון | א' גרוניס |20/09/2007
  חוב מזונות לעבר הינו חוב בר תביעה בפשיטת רגל אשר נהנה מכוח הוראת סעיף 78(3)(ד) לפקודה מעדיפות יחסית בדין קדימה.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • מזונות
 • עליון | מ' אלון |31/08/1993
  בית המשפט עמד על ייחודו של חוב המזונות.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • מזונות
 • עליון | מ' שמגר |31/12/1992
  רשויות המס חייבות לפנות למפרק בהוכחת חוב, אך אין בכוחו של מפרק חברה לדחות הוכחת חוב של פקיד שומה וחובה עליו לאשרה כל עוד לא הצליח לשנות את החברות בדרך שנקבעה בפק' מס הכנסה (אימוץ ההלכה שבע"א 262/76)...
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים
 • עליון | מ' שמגר |28/07/1992
  כאשר מוגשת לנאמן בפשיטת רגל הוכחת חוב המבוססת על פסק דין, רשאי הנאמן להציץ מאחורי פסק הדין ולבחון את התמורה שניתנה בעדו. לגבי בדיקתו של פסק דין המוגש בבקשת הנושה למתן צו כינוס קיימת הוראת דין מפורשת,..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים
 • עליון | מ' בן פורת |19/09/1984
  פרשנות סעיף 354(א)(3)(ב) המקנה עדיפות לחובות מס אשר נשומו והוטלו על החברה בשנה הקודמת לפירוק. הגישה מצמצמת את העדיפות הניתנת לרשויות המס בהליכי הפירוק ודורשת כי שני התנאים 'נישומו והוטלו' יהיו מצטברי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים
 • עליון | ש' לוין |03/12/1980
  השאלה עליה נסב הערעור, היא מה דינה של תביעת עובדים, המבוטחים על-ידי המוסד לביטוח לאומי, לגמלה לפי פרק ו' 3לחוק הביטוח הלאומי לאחר ביטולו של צו פשיטת הרגל, שניתן נגד המעביד. נקבע, כי נושה זכאי לגמלה ל..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • עובדים
 • עליון | י' כהן |27/04/1977
  אם רוצה המפרק לחלוק על השומה עליו לעשות כן בדרך הקבועה בפק' מס הכנסה.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים
 • עליון | י' זוסמן |05/12/1976
  בדיני פירוק הנטל על הנושה להוכיח את תביעת החוב. חריג לעקרון זה הוא חוב דיני מס הכנסה, זאת, מאחר ולגבי חוב זה אין חשש של קנוניה בין החייב והנושה. לפיכך, חובת הראיה מוחלפת ועל הנישום להוכיח שהשומה מופר..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים
 • מחוזי | ע' אטיאס |06/10/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה המועצה המקומית, אשר חייבת לפצות את החייבים בגין מות בנם המנוח, זכאית לקזז את הפיצוי כנגד חובות הארנונה של החייבים. ביהמ''ש דחה את עמדת המועצה המקומית וקבע כי אינה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב, תביעות חוב בדין קדימה
  • רשויות מקומיות
 • מחוזי | ד' קרת-מאיר |15/04/2012
  חוב מס ששילם בנק על מנת להעביר בעלות בנכס לא זכה למעמד של חוב בדין קדימה.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • סוברוגציה – תחלוף – מעמדו של נושה ששילם במקום החייב את חוב בדין קדימה
 • מחוזי | ד' מינץ |16/05/2011
  העדיפות הניתנת לחוב מזונות לפי סעיף 78(3)(ד) לפקודת פשיטת הרגל נועדה לקדם מטרה סוציאלית, אך לא לשם הברחת נכסי החייב מנושיו, ויש על כן לבדוק את כנות הגשת תביעות בן משפחה הזכאי למזונות.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • מזונות
 • מחוזי | י' שפירא |11/02/2009
  הכלל לפיו על הנאמן לבחון כל תביעת חוב לגופה, אפילו מקורה בפסק דין חלוט, אינו חל על תביעת מס הכנסה – זאת מאחר ואין מעלים על הדעת כי רשויות המס עושות קנוניה עם הנישום. וכי על המפרק לשמור בידיו כספים שי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים
 • מחוזי | ב' גילאור |14/09/2008
  סוגיה משפטית: האם החוב בדין קדימה כולל ריביות וקנסות ? החלטת ביהמ''ש : ביהמ''ש קבע כי הפרשי ההצמדה, הריבית והקנס בגין איחור בתשלום, המתווספים לחוב מס רכוש של חברה בכינוס נכסים, נהנים אף הם מעדיפות ג..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים
 • מחוזי | ד' קרת |13/07/2008
  חזרה על פרשנות סעיף 354(א)(3)(ב) לפקודה מקנה עדיפות רק לחובות מס אשר נשומו והוטלו על חברה בשנה הקודמת לפירוק. ביהמ"ש חוזר על הגישה המצמצמת לעדיפות רשויות המס בהליכי פירוק, לפיה בהעדר הוראה מפורשת אחר..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים
  הורד קובץ ע"א 7825/08 ממונה איזורי מע"מ רחובות נ' רום מגדלים מערכות תקשורת בע"מ (פורסם בנבו, 26.4.10)
 • מחוזי | ג' גינת |11/01/2005
  מטרת ההוראה בסעיף 182 לחוק הביטוח הלאומי, הקובעת את זכות העובדים לגמלה, היא ביטוח העובד במקרה של פשיטת רגל או פירוק. במקרה בו עוכב הפירוק, לצורך הסדר נושים למטרה ייחודית של הפסקת ההשעיה מן המסחר בבור..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • עובדים
 • מחוזי | נפתלי שילה
  רק חוב מזונות העבר שנוצר לפני מתן צו כינוס הוא בגדר דין קדימה וזאת רק במועד חלוקת הדיבידנד. דיני הקדימה הקבועים בפקודה אינם חלים על חוב קציבת מזונות, שנצבר לאחר מתן צו הכינוס. התקציר מאתר נבו

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • מזונות
 • הנחיית הכונס הרשמי |24/01/2019

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים