רשות המיסים

 
 • עליון |26/04/2010
  ערעור על פסק דין רום מגדלים - הערעור התקבל בהסכמה ללא נימוקים.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים
 • עליון | מ' שמגר |31/12/1992
  רשויות המס חייבות לפנות למפרק בהוכחת חוב, אך אין בכוחו של מפרק חברה לדחות הוכחת חוב של פקיד שומה וחובה עליו לאשרה כל עוד לא הצליח לשנות את החברות בדרך שנקבעה בפק' מס הכנסה (אימוץ ההלכה שבע"א 262/76)...
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים
 • עליון | מ' שמגר |28/07/1992
  כאשר מוגשת לנאמן בפשיטת רגל הוכחת חוב המבוססת על פסק דין, רשאי הנאמן להציץ מאחורי פסק הדין ולבחון את התמורה שניתנה בעדו. לגבי בדיקתו של פסק דין המוגש בבקשת הנושה למתן צו כינוס קיימת הוראת דין מפורשת,..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים
 • עליון | מ' בן פורת |19/09/1984
  פרשנות סעיף 354(א)(3)(ב) המקנה עדיפות לחובות מס אשר נשומו והוטלו על החברה בשנה הקודמת לפירוק. הגישה מצמצמת את העדיפות הניתנת לרשויות המס בהליכי הפירוק ודורשת כי שני התנאים 'נישומו והוטלו' יהיו מצטברי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים
 • עליון | י' כהן |27/04/1977
  אם רוצה המפרק לחלוק על השומה עליו לעשות כן בדרך הקבועה בפק' מס הכנסה.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים
 • עליון | י' זוסמן |05/12/1976
  בדיני פירוק הנטל על הנושה להוכיח את תביעת החוב. חריג לעקרון זה הוא חוב דיני מס הכנסה, זאת, מאחר ולגבי חוב זה אין חשש של קנוניה בין החייב והנושה. לפיכך, חובת הראיה מוחלפת ועל הנישום להוכיח שהשומה מופר..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים
 • מחוזי | י' שפירא |11/02/2009
  הכלל לפיו על הנאמן לבחון כל תביעת חוב לגופה, אפילו מקורה בפסק דין חלוט, אינו חל על תביעת מס הכנסה – זאת מאחר ואין מעלים על הדעת כי רשויות המס עושות קנוניה עם הנישום. וכי על המפרק לשמור בידיו כספים שי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים
 • מחוזי | ב' גילאור |14/09/2008
  סוגיה משפטית: האם החוב בדין קדימה כולל ריביות וקנסות ? החלטת ביהמ''ש : ביהמ''ש קבע כי הפרשי ההצמדה, הריבית והקנס בגין איחור בתשלום, המתווספים לחוב מס רכוש של חברה בכינוס נכסים, נהנים אף הם מעדיפות ג..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים
 • מחוזי | ד' קרת |13/07/2008
  חזרה על פרשנות סעיף 354(א)(3)(ב) לפקודה מקנה עדיפות רק לחובות מס אשר נשומו והוטלו על חברה בשנה הקודמת לפירוק. ביהמ"ש חוזר על הגישה המצמצמת לעדיפות רשויות המס בהליכי פירוק, לפיה בהעדר הוראה מפורשת אחר..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים
  הורד קובץ ע"א 7825/08 ממונה איזורי מע"מ רחובות נ' רום מגדלים מערכות תקשורת בע"מ (פורסם בנבו, 26.4.10)
 • הנחיית הכונס הרשמי |24/01/2019

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • רשות המיסים