שכירות

 
 • עליון |06/10/2010
  בית המשפט פירש בצמצום המונח דמי שכירות כאינו כולל דמי ניהול ודמי אחזקה שונים.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • שכירות