עובדים

 
 • עליון | נ' הנדל, נ' סולברג, י' אלרון. |12/02/2019
  ביה"ד פסק כי למערערת, קרן פנסיה, קמה חובה לשלם לעובדי חברת מגה, הנמצאת בהקפאת הליכים שנחתמה בהסכם נושים, פנסיית נכות או מחלה, עם פיטוריהם מעבודתם בחברה. נפסק כי הפיטורים נעשו כדין ע"י המשיבים-הנאמנים..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • עובדים
 • עליון | א' גרוניס |28/01/2014
  בעניין קלאבמרקט - אין להרחיב בחקיקה שיפוטית את הזכאות לגימלה מהמוסד לביטוח לאומי לפי פרק ח' לחוק הביטוח הלאומי באשר לעובדים שלגבי מעבידם ניתן צו הקפאת הליכים ואושר הסדר נושים, בלא צו פירוק. חיוב המ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • עובדים
 • עליון | ש' לוין |03/12/1980
  השאלה עליה נסב הערעור, היא מה דינה של תביעת עובדים, המבוטחים על-ידי המוסד לביטוח לאומי, לגמלה לפי פרק ו' 3לחוק הביטוח הלאומי לאחר ביטולו של צו פשיטת הרגל, שניתן נגד המעביד. נקבע, כי נושה זכאי לגמלה ל..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • עובדים
 • מחוזי | ג' גינת |11/01/2005
  מטרת ההוראה בסעיף 182 לחוק הביטוח הלאומי, הקובעת את זכות העובדים לגמלה, היא ביטוח העובד במקרה של פשיטת רגל או פירוק. במקרה בו עוכב הפירוק, לצורך הסדר נושים למטרה ייחודית של הפסקת ההשעיה מן המסחר בבור..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • עובדים