מזונות

 
 • עליון | א' גרוניס |20/09/2007
  חוב מזונות לעבר הינו חוב בר תביעה בפשיטת רגל אשר נהנה מכוח הוראת סעיף 78(3)(ד) לפקודה מעדיפות יחסית בדין קדימה.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • מזונות
 • עליון | מ' אלון |31/08/1993
  בית המשפט עמד על ייחודו של חוב המזונות.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • מזונות
 • מחוזי | ד' מינץ |16/05/2011
  העדיפות הניתנת לחוב מזונות לפי סעיף 78(3)(ד) לפקודת פשיטת הרגל נועדה לקדם מטרה סוציאלית, אך לא לשם הברחת נכסי החייב מנושיו, ויש על כן לבדוק את כנות הגשת תביעות בן משפחה הזכאי למזונות.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • נושים, תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • תביעות חוב בדין קדימה
  • מזונות
 • מחוזי | נפתלי שילה
  רק חוב מזונות העבר שנוצר לפני מתן צו כינוס הוא בגדר דין קדימה וזאת רק במועד חלוקת הדיבידנד. דיני הקדימה הקבועים בפקודה אינם חלים על חוב קציבת מזונות, שנצבר לאחר מתן צו הכינוס. התקציר מאתר נבו

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב
  • מזונות