ויתור על נכס מכביד

 
 • עליון | א' חיות |27/11/2013
  על זכאותה של המערערת לפיצוי בשל העובדה שהנאמנים החליטו, באישור ביהמ"ש, לראות בחוזה עימה נכס מכביד ולוותר עליו חולשות הוראותיו של סעיף 365 לפקודת החברות הקובע בין היתר כי שיעורו של אותו פיצוי יהא "כדי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ויתור על נכס מכביד
 • עליון | א' ריבלין |28/08/2012
  מקום שבעל-דין נפגע מוויתור על נכס מכביד, הופך הוא לנושה שבידיו "חוב בר-תביעה בפירוק". בימ"ש רשאי לקבוע כל תנאי לעניין תשלומי הפיצויים, אולם לעניין מעמד הפיצוי אין הוא מוסמך לסטות מהקביעה כי הפיצויים ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ויתור על נכס מכביד