דיני מכרזים בהליכי מכירה למימוש נכסים

 
 • עליון | א' פרוקצ'יה |18/06/2001
  הנאמן אינו מחויב למכירה על דרך המכרז, אולם אם הוא מחליט לנקוט שיטה זו, , כפוף לעקרונות הבסיסיים החלים בדין המכרזים הציבוריים אם ובמידה שבחר לנקוט את שיטת המכרז במסגרת פעולתו. בין שחלים על הנאמן כללי ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • דיני מכרזים בהליכי מכירה למימוש נכסים
 • מחוזי | אריה נאמן
  כאשר מימוש נכס של החייב נעשה לטובת נושים, המכרז הינו אך אמצעי למציאת קונה שימקסם את הסכום שניתן לקבל עבור הנושים. כל עוד בית המשפט לא אישר את מכירת דירת החייב לזוכה בהתמחרות – לא הסתיים הליך המכירה ו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • דיני מכרזים בהליכי מכירה למימוש נכסים