סעדים זמניים

 
 • עליון | ד' דורנר |20/04/1999
  צו מניעה זמני לפני מתן צו כינוס (אחרי התראת פש"ר). יש לאזן בין הפגיעה האפשרית בנושה ובסיבוכו של צד רביעי תמים, אם לא יוטל צו המניעה הזמני, לבין המגבלה המוטלת על עבירות הנכסים שבידי הצד השלישי מכוחו ש..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • סעדים זמניים
 • מחוזי | ו' אלשיך |18/06/2002
  מתן צו מניעה בהתבסס על הלכות גלפנד וקמטק.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • סעדים זמניים
 • מחוזי | ו' אלשיך |14/10/2001
  מתן צו מניעה זמני אפילו טרם נקיטת הליכי הפש"ר לחייב שיש תיק פש"ר לגביו בחו"ל, ופתיחת הליכי פשיטת רגל אשר מטרתם אך ורק בירור ההענקה הלכאורית אשר בוצעה בעבר וביטולה, אם ימצא הדבר צודק ונכון בסופו של יו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • סעדים זמניים