חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים

 
 • עליון | נ' סולברג |11/12/2016
  בהחלטה זו עלו שתי שאלות עיקריות. האחת, האם יש להורות על העברת משכורתו של חייב, שהתקבלה עובר למתן צו כינוס ובטרם הושלם עיקול משכורתו, לקופת הכינוס. השנייה, האם יש להורות על העברת משכורתו של חייב, שהו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • עליון | י' עמית |27/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש להיעתר לבקשתו של החייב למתן פטור מהפקדת ערבון בגין ערעורים שהגיש על הכרעה בתביעות חוב של המנהל המיוחד, זאת כאשר הוגשו על ידו 7 ערעורים. ביהמ"ש דחה את בקשת ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב, ערעור על הכרעת נאמן בתביעת חוב
 • עליון | י' דנציגר |23/08/2015
  סוגיה משפטית: פיצויים מוסכמים - הכרה בריבית פיגורים של נושה, כל עוד לא מדובר בפיצויים עונשיים. החלטת ביהמ''ש : שני ערעורים כנגד פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, שבמסגרתו התקבלה באופן חלקי תביעת המערערות – ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
  • ריבית במסגרת אישור תביעת החוב
 • עליון | י' דנציגר |13/02/2014
  חובת הכנ"ר לתת את הדעת ולפעול בצורה אקטיבית לשם הגנה על אינטרס הנושים הלא מובטחים. פסה"ד עוסק במערכת היחסים שבין כונס נכסים המבקש לממש נכס משועבד לבין מפרק. ביהמ"ש מאמץ את האבחנה בין האינטרסים של הצד..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • עליון | י' דנציגר |28/01/2014
  החלטת ביהמ''ש : ביהמ''ש דחה את הערעור וקבע כי העדר הסכמה ליצירת הסכם משכון נוסף בניגוד לתנאיו של הסכם המשכון המקורי אינו מוביל לבטלות מוחלטת של המשכון השני. נקבע כי הגם שהמשכון השני איננו תקף ביחסים ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • ערבות בנקאית אוטונומית
 • עליון | א' חיות |16/04/2009
  סמכות פיקוח של בימ"ש של פש"ר על נושה מובטח.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • עליון | ח' מלצר |17/10/2008
  לבימ"ש של פש"ר סמכות פיקוח לפי הלכת גרבש.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • עליון | אהרון ברק |13/10/2004
  ככלל, אין פוגעים בנושה מובטח ואף הפיקוח המופעל על נשייתו הוא זהיר. עם זאת, יש להתחשב גם בנושים האחרים, וככל שמשתהה מימושו של נכס והדברים חורגים מגבולות הסביר ומשליכים על תום הלב, יוכל בית המשפט להתער..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | חגי ברנר |01/06/2017
  עסקינן בבקשה לקביעת מעמדו של נושה ביחס לנושים אחרים, אשר לזכותו נרשמה הערת אזהרה בדירה אחת וכן משכון בדירה שניה. יצוין כי לשתי הדירות היה משכון ראשון רשום על-שם בנק. נקבע כי בעת בה קיים נושה מובטח ר..
  להרחבה

  תגים :

  • חברות - פירוק
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | א' לושי-עבודי |03/12/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם במכר בהליכי חדלות פירעון ניתן להעדיף את ההצעה המאוחרת יותר על פני ההצעה הראשונה שהוצעה, לאור היתרון הכלכלי המשמעותי שלה. בענייננו, בקשת כונס הנכסים והנושים ה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | א' אורנשטיין |14/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם כונסי הנכסים מוסמכים לנקוט בהליכים למכירת דירותיה של חייבת. ביהמ''ש קבע כי יש לקבל את הבקשה למימוש זכויות החייבת, ענבל אור, בשתי דירות בפרויקט נדל"ן, על אף ה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש בית מגורים, מימוש נכסים פיננסיים וזכויות כספיות
 • מחוזי | ע' כהן |30/10/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה היא האם הערה שנרשמה בחברה המשכנת מספיקה כשלעצמה על מנת להקנות לנושה מעמד של נושה מובטח? מדובר במקרקעין שאינם רשומים במרשם המקרקעין ולכן לא היה ניתן לרשום משכנתא. בעניי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | ע' אטיאס |06/10/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה המועצה המקומית, אשר חייבת לפצות את החייבים בגין מות בנם המנוח, זכאית לקזז את הפיצוי כנגד חובות הארנונה של החייבים. ביהמ''ש דחה את עמדת המועצה המקומית וקבע כי אינה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • תביעות חוב וחלוקת דיבידנד
  • בדיקת תביעת החוב, תביעות חוב בדין קדימה
  • רשויות מקומיות
 • מחוזי | א' אורנשטיין |28/09/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה תחרות בין משכון על מניות חברה לבין עיקול זמני על אלה, שנרשם קודם למשכון. החלטת ביהמ''ש : ביהמ''ש נעתר לבקשת הנאמן והורה על הפסקת הליכי המימוש בהם נקט הבנק בגדר ת..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | ח' ברנר |08/08/2016
  החלטת בימ"ש: בימ"ש קבע כי לו היה עולה בידי המשיב לרשום משכנתא שניה על הדירה, הרי שמשכנתא זו היתה תקפה כלפי נושיהם של החייב, והמערערת היתה זוכה למעמד של נושה מובטח. דא עקא, נוכח סירובו של בעל המשכנתא ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | ד' חסדאי |22/06/2016
  החלטת ביהמ''ש : ביהמ''ש קבע כי דין בקשת המנהל המיוחד להורות כי המשיב במעמד של נושה רגיל להידחות. הסיבה לכך, שבמסגרת פסק הדין בעניין ירון לוי, קבע בית המשפט העליון כי יש להעדיף את גישת הבטלות היחסית ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | י' בן חמו |03/02/2016
  החייבים, אשר הופטרו מחובותיהם, עותרים למחיקת משכון על נכס שנרשם לטובת המשיבה (חברת ניופאן) בטרם החלו החייבים בהליכי פשיטת רגל. הדיון נסב סביב 2 השאלות הבאות: סמכות ביהמ"ש של הפש"ר וכן מימוש שעבוד של..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | י' בן חמו |29/09/2015
  החלטה המורה על מימוש משותף של נכס ממושכן ע"י המנהל המיוחד וכונס נכסים מטעם נושה מובטח. ביה"מ דן בסוגיה העקרונית של מידת המעורבות והפיקוח של בית משפט של חדלות פירעון ושל בעלי תפקידים מטעמו בהליכי מימ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | א' לושי - עבודי |15/04/2015
  החלטת ביהמ''ש : בית המשפט קיבל את תביעת החברה ופירט כי יצירת משכון נוסף בניגוד לתנאי הסכם המשכון הראשון, איננה מובילה לבטלות מוחלטת של המשכון השני והחייב, כמו גם נושה של החייב, מנועים מלעשות שימוש ב..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | ד' מינץ |04/10/2010
  נושה מובטח שהגיש תביעת חוב מול זכויות הנאמן, מי גובר במצבים שונים.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | י' שפירא |08/11/2009
  שעבוד ברשם החברות גובר על שעבוד ברשם המשכונות.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | ו' אלשיך |25/09/2008
  הזכות הקניינית של הנושה המובטח איננה בלתי מוגבלת וכאשר הנושה המובטח איננו מממש את הנכס במעוד מועד, בעל התפקיד יכול לממש את הנכס במקומו. בית המשפט הסמיך את הנאמן להמשיך בהליכי מימוש הנכס ודחה את בקשת ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | ו' מרוז |18/12/2003
  טרם מועד כינוס נכסיו של החייב והכרזתו כפושט רגל, נקטה נגדו המבקשת, אקרשטיין תעשיות בע"מ בהליכי הוצל"פ, לפירעון חוב שהחייב חב לה, בסך של קרוב ל - 800,000 ₪. במסגרת הליכי הוצל"פ הגיעו החייב ואקרשטיין ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • מחוזי | ו' אלשיך |06/06/2002
  הלכת גרבש אינה חסרת סייגים ואינה באה לייתר את סעיף 20(ב) לפקודת פשיטת הרגל. כל מטרתה הינה לכפוף את הנושה המובטח, בתנאים מסוימים, לחובת זהירות מוגברת, מהותית ופרוצדורלית, כלפי הנושים הבלתי מובטחים. זא..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | ו' אלשיך |10/09/2001
  הלכת גרבש אינה פוגעת בעדיפותו המוחלטת של הנושה המובטח לעניינם של התקבולים שהתקבלו ממכירת הנכס המשועבד. חלק אינטגרלי מאותו "תחום" עליו חלה עדיפות הנושה המובטח הינו גם שכר הטרחה המשתלם, בסופו של יום, ל..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | ו' אלשיך |24/12/2000
  הלכת גרבש במצב בו שווי הבטוחה עולה, או שיש סיכוי סביר כי יעלה, על סכום החוב לנושה המובטח, יש להכפיף את הליכי מימוש החוב להליך פשיטת הרגל או הפירוק, וזאת על אף הוראת סעיף 20(ב) לפקודת פשיטת הרגל. זאת,..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | ו' אלשיך |02/11/1998
  סעיף 359 לפקודה קובע כי לשעבוד הצף יהיה תוקף, אם העביר בעל השעבוד לחברה סכומי כסף בעקבות קבלת השעבוד. מטרתו של סייג זה, היא למנוע ביטולן של עסקאות אשר אינן מקטינות בפועל את הדיבדנד העומד לרשות נושי ה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | בנימין ארנון
  עסקינן בערעור על הכרעת הנאמנים להדחיית תביעת החוב שהגישה חברת נצבא, אשר הינה בעלת מניות בתחנה המרכזית, וזאת עקב פעולותיה בניגוד עניינים. בפסק דינו בית המשפט התייחס לסוגיות משפטיות הקשורות להכרעת החוב..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | יעקב שפסר
  הערת אזהרה להימנע מעשיית עסקה אינה יוצרת נשיה מובטחת בהליכי פשיטת רגל, להבדיל מהערת אזהרה על ביצוע עסקה, אשר יוצרת נשייה מובטחת. התקציר מאתר נבו.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | אביגדור דורות
  ענייננו בבקשת בעל תפקיד להורות לבנק להעביר לידו את כל הכספים שהתקבלו אצל ב"כ הבנק ככונס נכסים זמני של החברה. הבנק טוען מנגד כי לזכותו שיעבוד קבוע לכספים אלה. מוקד טענות בעל התפקיד הינו כי מעמדו של הב..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 •  
  12
  הבא לדף אחרון