תניית שימור בעלות

 
 • עליון | י' דנציגר |13/11/2013
  פס"ד העוסק בתניית שימור בעלות במצבים של חדלות פירעון. נפסק כי תניית שימור בעלות שנכללה בעסקת מכר אינה מעניקה באופן "אוטומטי" תוקף ועדיפות למוכר ביחס ליתר נושי הרוכש, ויש לבחון כל עסקה כזו לפי סעיף 2(..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • תניית שימור בעלות
 • עליון | ס' ג'ובראן |27/09/2011
  למרות פס"ד קידוחי הצפון שקבע שפס"ד קולומבו מבוטל בכל הנוגע לתניית שימור בעלות, פס"ד בעניין קולומבו עדיין חל במקרה של מכר חוזר. דהיינו ניתן להחיל את הוראות חוק המשכון על עסקות מסוג מכר חוזר מקום שמדוב..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • תניית שימור בעלות
 • עליון | ש' לוין |19/05/2003
  ביטול הלכת קולומבו - ההלכה נתנה משקל רב מדי לאפשרות של פגיעה בצדדים שלישיים; ההלכה פוגעת בחופש ההתקשרות ומביאה לצמצום התנועה החופשית של טובין בחיי המסחר; אין לפגוע בחופש עיצוב החוזה של עסקה אמיתית שא..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • תניית שימור בעלות
 • עליון | י' אנגלרד |28/04/1999
  מהו משכון ומתי חל חוק המשכון. היקף תחולתו של סעיף 2(ב) לחוק המשכון.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • תניית שימור בעלות
 • עליון | א' גולדברג |18/09/1995
  דעת הרוב החילה את חוק המשכון על העסקה בהתאם להלכת קולומבו.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • תניית שימור בעלות
 • עליון | ת' אור |27/04/1992
  דעת הרוב החילה את חוק המשכון על העסקה בהתאם להלכת קולומבו.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • תניית שימור בעלות
 • עליון | ג' בך |17/10/1991
  במקרה דנן, נכרת הסכם הקונסיגנציה, על-מנת שהבעלות בסחורה תישאר בידי המערערת עד אשר יתקבל בעבורה תשלום מלא. המטרה הייתה איפוא לוודא, שבדרך זו תהיה למערערת בטוחה, אם חברת הצעצועים לא תוכל לפרוע את חובה ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • תניית שימור בעלות
 • מחוזי | א' אורנשטיין |17/01/2016
  בקשה לאשר למפרקי החברה להגיש בשמה תביעה למתן פסק דין הצהרתי שלפיו יש להרים את מסך ההתאגדות שבין החברה לבין הנתבעות ולקבוע שהן אחראיות לתשלום כל חובות החברה. בית המשפט המחוזי נעתר לבקשה ופסק: בעת שבי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • תניית שימור בעלות
 • מחוזי | ח' ברנר |15/11/2014
  מהפסיקה עולה אבחנה בין עסקת קונסיגנציה אמיתית, לפיה הבעלות בסחורה של הסיטונאי תועבר רק לאחר שהסחורה תימכר ע"י הקמעונאי, לבין עסקה שביסודה תניית שימור בעלות, לפיה הבעלות בסחורה תועבר לקמעונאי רק לאחר ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • תניית שימור בעלות
 • מחוזי | א' גורן |06/11/2006
  על אף הלכת קידוחי הצפון יש לבחון בנסיבותיו של כל מקרה האם מדובר בתניית שימור בעלות אם לאו, ובעניין זה נקבע שאמנם אין מדובר במשכון אך גם אין מדובר בתניית שימור בעלות.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • תניית שימור בעלות
 • מחוזי | ג' גינת |02/09/2004
  הלכת קידוחי הצפון שיפרה באופן מהותי את מעמדם של ספקים על פני נושים אחרים בהליכי חדלות פירעון, אולם אין לפרש אותה כמעניקה עדיפות מוחלטת לספק אשר התקשר בהסכם המכיל תנית שימור בעלות. יש לבחון את התשתית ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • תניית שימור בעלות
 • מחוזי | ו' אלשיך |28/01/2004
  ביטול "הלכת קולומבו" אינו מכשיר את כל תניות שימור הבעלות ומחייב בחינה מהותית של החוזה. ברור כי ביטולה של "הלכת קולומבו" – והקביעה כי לאור עקרון חופש ההתקשרות, יש לתת תוקף לתניות שימור בעלות שנעשו כדי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • תניית שימור בעלות