מימוש זכויות תביעה של חייב/חברה ותשלום האגרה

 
 • עליון | יורם דנצינגר |29/03/2017
  בקשת רשות ערעור של החייב על החלטת בית משפט בעניין גובה הערבות שנקבע כדי להמשיך ניהולם של שני הליכים משפטיים עצמאיים שהוגשו על ידי החייב. בית משפט מחוזי קבע שורה של תנאים, אשר כל אחד מהם כשלעצמו נועד..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש זכויות תביעה של חייב/חברה ותשלום האגרה
 • עליון | ס' ג'ובראן |07/04/2011
  החלטת ביהמ''ש : ביהמ''ש קיבל את הערעור בחלקו ופסק כי המערערת, החברה החייבת אשר שיעבדה שני נכסים, תחילה לבנק המזרחי ואחר כך לבנק דיסקונט, רשאית לזקוף תחילה על חשבון חובה לבנק המזרחי, את הסך שהתקבל תמו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ערבות בנקאית אוטונומית
 • עליון | א' גרוניס |18/09/2006
  הדרישה לקבלת אישור בימ"ש או ועדת ביקורת עובר להגשת תביעה בשם החברה ע"י המפרק הקבועה בסעיף 308(א)(1) לפקודה נועדה בעיקר לשם הגנה על האינטרסים של נושי החברה ולא על האינטרסים של נתבעים פוטנציאלים. משכך,..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש זכויות תביעה של חייב/חברה ותשלום האגרה
 • מחוזי | איתן אורנשטיין |22/08/2017
  מדובר בחייב אשר חתם על הסכמי שכירות עם מאיר שרבט, הוסכם ביניהם שהחייב ישפץ את הנכס ובתמורה יתגורר בנכס, אשר מצוי במחלוקת משפטית בין בני משפחת שרבט. החייב נקלע להליכי פשיטת רגל, הנאמנים שמונו תבעו את..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש זכויות תביעה של חייב/חברה ותשלום האגרה
 • מחוזי | ע' רביד |16/11/2016
  הסוגיות המשפטיות הנדונות בעניין זה הן פיצויי נזיקין שקיבלה החייבת בתיק תאונת דרכים כתנאי למתן הפטר וכן זכותו של בעלה לשעבר, שגם הוא בהליך פש"ר, ונושה של החייבת, בכספי פיצויים אלה מכוח סעיף בהסכם גירו..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר, הפטר
  • מימוש זכויות תביעה של חייב/חברה ותשלום האגרה, פיצויים בגין נזקי גוף, התנאים למתן הפטר
 • שלום | כבוד השופט אביים ברקאי |27/04/2017
  הסוגיה המשפטית הנדונה היא האם יש לדון בתביעה נזיקית של רעיית פושט רגל כנגד הכונס הרשמי, מבלי שהתקבל אישור ביהמ"ש המחוזי המטפל בהליכי פשיטת רגל? ובנוסף, מה השפעת העובדה שבית המשפט המחוזי קבע ביחס לעור..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש זכויות תביעה של חייב/חברה ותשלום האגרה