זכות עיכבון

 
 • עליון | י' אנגלרד |11/02/2003
  היקפה של זכות העיכבון תלוי בערך האובייקטיבי של הנכס המעוכב (מחיר השוק) אל מול ערכו הסובייקטיבי (ערכו בעיני החייב). ייתכן כי לחייב, חדל-הפירעון, עניין מיוחד בנכס המעוכב, עניין אישי שבשל קיומו נכון הו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • זכות עיכבון
 • עליון | י' טירקל |02/07/2000
  זכותו של המעכב מעניקה לו במקרים של פשיטת רגל או של פירוק עדיפות על פני נושים אחרים, שאינם מובטחים. גם כאשר החייב אינו חדל-פירעון, יש למעכב יתרון בכך שעצם החזקתו בנכס מפעילה לחץ על בעליו לקיים את החיו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • זכות עיכבון
 • עליון | ג' בך |03/05/1992
  סעד העיכבון הוא מסוג "העזרה העצמית". יש בו מתן לגיטימציה לעשיית פעולות הנראות בעליל צודקות וטבעיות, עד שהמשפט מוכן להכיר בהן. כאשר פלוני נותן שירות או מוכר נכס, ומקבל השירות או הקונה אינו משלם את התמ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • זכות עיכבון
 • עליון | א' גולדברג |19/07/1990
  סעיף 11 לחוק המיטלטלין, בשילוב עם סעיף 1 לפקודת פשיטת הרגל, לפיו בעל עיכבון הוא "נושה מובטח" (וסעיף 355 לפקודת החברות, המחיל את דיני הנושים המובטחים בפשיטת-רגל גם על פירוק חברות), משמיעים, כי שני פני..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • זכות עיכבון
 • מחוזי | ו' אלשיך |14/04/2002
  תוצאה שאיננה מוצדקת היא כי משכיר ייהנה הן מזכות עיכבון – שתהפוך אותו לנושה מובטח מדרגה ראשונה במעלה, והן מדין קדימה אשר יציב אותו בעדיפות כלפי כלל הנושים הבלתי מובטחים. קבלת תוצאה כזו תעמוד בסתירה קש..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • זכות עיכבון
 • מחוזי | ו' אלשיך |24/03/2002
  אם הטיפול בנכס והשבחתו היו חלק אינטגרלי מיחסי העובד-מעביד (קרי, השתקפו גם בשכרו הרגיל של העובד), הרי שקיימת חפיפה, במידה רבה, בין הגנת שכרו של העובד על-ידי דין קדימה, לבין הגנת שכרו של העובד על-ידי "..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • זכות עיכבון
 • מחוזי | ו' אלשיך |20/02/2002
  בשאלת מעמדו של "עכבון כללי" שאינו כולל קשר מיוחד בין החייב לנכס, הרי יש לאבחן את המושג "עכבון" לפי סעיף 1 לפקודת פשיטת הרגל מהמושג במשמעותו בדין הכללי. מושג זה, ככל שבהקניית מעמד של נושה מובטח עסקינן..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • זכות עיכבון