ביטול הענקות

 
 • עליון | א' רובינשטיין, ד' ברק-ארז, ע' ברון |14/08/2017
  השאלה הנדונה בפסק דין זה היא האם העברת הזכויות של החייב בדירה במסגרת הסכם גירושין, כ-5 שנים קודם להכרזתו כפושט רגל, נחשבת כהענקה פסולה לפי סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל. ביהמ"ש הפך את החלטתו של ביהמ"ש ק..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • עליון | יורם דנצינגר |14/08/2017
  בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט של פשיטת רגל המבטלת צו עיקול זמני (להלן: "הצו"), שהוטל על כספי תמורה של בעל מניות (חיצוני להליך הפש"ר) ממכירת מניותיו בחברה, צו אשר בעקבותיו סוכלה העסקה הכוללת, במס..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • עליון | נ' הנדל, ג'ובראן , ד' ברק-ארז |02/08/2017
  לפנינו, ערעור על החלטת ביהמ"ש אשר קיבל את בקשת הנאמן, והורה על ביטול הענקה של נכס של החייב, שלאחר הענקתו הועבר לצד שלישי. הענקת הנכס בוצעה בשנת 1999, העברתו לצד ג' בוצעה בשנת 2003, צו הכינוס ניתן בש..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • עליון | א' חיות |01/01/2017
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש מקום להחיל את הסייג הקבוע בסעיף 96(ג)(2) לפקודת פשיטת הרגל כנגד החלטת ביהמ''ש המחוזי הקובעת כי בוצעה הענקה פסולה בהתאם להוראות סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל. ב..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • עליון | נ' סולברג |27/12/2015
  ערעור וערעור שכנגד על פס"ד של ביהמ"ש המחוזי בגדרו הורה ביהמ"ש על ביטול ההענקה בגדרה העביר החייב את מחצית מזכויותיו בבית המגורים לאשתו (להלן: "המשיבה") במסגרת הסכם הגירושין. לפיכך נקבע כי מחצית הזכוי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • עליון | ד' ביניש, א' ריבלין, א' פרוקצ'יה |01/10/2009
  ערעור של החייב על החלטת בית משפט קמא קבע כי החייב ישלם תשלום עיתי מכוח סעיף 111 לפקודה בסך של 15,000 ₪ מדי חודש. בית המשפט דחה את הערעור וקבע כי סעיף 111משמש כלי למימוש נכסיו של פושט הרגל ומאפשר ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • עליון | א' פרוקצ'יה |18/06/2003
  בתביעה לביטול הענקה פסולה הנטל רובץ על התובע את ביטולה. פסק הדין דן בחובת השבה ובעקיבה אחר הנכס המוענק ואפשרות להשבת שוויו הכספי במועד ההענקה בשערוך מתאים, בנסיבות בהן לא ניתן להורות על החזרת הנכס בע..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • עליון | א' פרוקצ'יה |04/07/2001
  זכותו של נאמן לבטל התחייבות למתנה שנתן חייב לבניו, כשבפועל לא נרשם הנכס על שם הבנים, בהתאם לסעיף 5(ג) לחוק המתנה. זאת, חרף העובדה כי החייב ויתר על זכותו לחזור בו בהסכם המתנה, כפי שנובע מיפוי הכוח הבל..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • עליון | א' פרוקצ'יה |18/06/2001
  קונה בתום לב ובתמורה בת ערך בראי פשיטת הרגל ותכליתו של סעיף 96 לפקודה. הענקה לטובת קונה או בעל שיעבוד בתום לב ובתמורה בת ערך.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • עליון | צ' א' טל |17/09/1996
  אם ההעברה היא אמיתית, ואם אין הנושים יכולים לבטלה לפי פקודת פשיטת הרגל או לפי כל דין אחר, לא תעמוד להם טענת הסכם למראית עין.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • מחוזי | השופט חננאל שרעבי |30/07/2017
  בחינת הענקה שביצע פושט רגל וביטולה נעשים על-פי הוראות פקודת פשיטת הרגל ואין באישור הסכם גירושין או הסכם ממון ע"י בית משפט לענייני משפחה או בת דין רבני בכדי למנוע זאת. ככל שבמסגרת ההסכם לא נעשתה חלוקה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • מחוזי | כבוד השופט דורון חסדאי |25/07/2017
  בקשה של הנאמן להורות על ויתורו של החייב על זכויותיו בדירה לטובת אשתו, כביטול הענקה, ובנוסף, להורות לה להשיב מחצית מדמי השכירות בדירה. החייב במסגרת הליך גירושין ויתר על זכויותיו בדירה לטובת אשתו. לטענ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • מחוזי | חגי ברנר |06/05/2017
  עסקינן בבקשת הנאמן לביטול הענקה לפי ס' 96(ב) לפקודה. טענת הנאמן כי ויתורו של החייב על חלקו בדירת אמו המנוחה לטובת אביו, מהווה הענקה פסולה, אשר דינה להתבטל. טענותיהם של המשיב - אביו של החייב, וכן של ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • מחוזי | ח' ברנר |07/05/2016
  בקשת הנאמן בפשיטת רגל לקבוע כי שטר המתנה מכוחו העביר החייב לאשתו את זכויותיו בדירת המגורים הינו חוזה למראית עין, ולחלופין, כי מדובר בהענקה בטלה לפי סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל. פקודת פשיטת הרגל מבחינה ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • מחוזי | ח' פלינר |14/02/2016
  בית המשפט של חדלות פירעון קיבל את בקשת המנהל המיוחד והורה על ביטול הענקה שבוצעה ע"י החייב, לטובת גרושתו במסגרת הסכם הגירושין שנחתם בין בני הזוג. ביהמ"ש בוחן בפס"ד שני נושאים עיקריים - תום לב ותמורה ב..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • מחוזי | א' אורנשטיין |13/05/2015
  האם במסגרת ביטול הענקה אסורה בהליכי פשיטת רגל ניתן לחייב צד ג' שקיבל את הנכס ממקבל ההענקה להשיב לנאמן את שוויו של הנכס. נפסק שיש להשיב.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • מחוזי | י' צלקובניק |05/10/2014
  מועד ההענקה הינו יום הרישום במרשם המקרקעין.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • מחוזי | ו' אלשיך |07/03/2013
  מעבר לדיון בשאלות הנוגעות לערכאה המתאימה לבירור הבקשה ולנטל ההוכחה, חשיבות פסה"ד בהרחבת הלכת דראל גם לסוגית ביטול הענקה: לצורך קביעת מועד קריסתו הכלכלית של החייב, הסתמך ביהמ"ש על מצבה הכלכלי הקשה של ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • מחוזי | י' ענבר |06/02/2012
  בית המשפט יישם לוגיקה של ביטול הענקה לא רק כאשר דובר בהעברת נכס שנחשדה כפיקטיבית אלא גם כאשר נראה לבית המשפט שגם הרישום המקורי של הדירה על שם אחד מן הצדדים אינו משקף נאמנה את המציאות המשפטית. בית המש..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • מחוזי | ב' טאובר |02/08/2011
  הנטל הנדרש מהנאמן הוא ברמה של מאזן ההסתברות הנהוג במשפט האזרחי כי אכן בהענקה עסקינן. ביהמ"ש יתערב ויגדיר "עסקה" כ"הענקה", רק כאשר המחיר חורג לחלוטין מהסביר.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • מחוזי | ד' מינץ |09/03/2011
  במקרה זה בוטלה הענקה של נחלה, שנעשתה כ-17 שנה לפני פשיטת הרגל של החייב, לאחר שבית המשפט השתכנע כי הענקת הנחלה הייתה למראית עין.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • מחוזי | ד' סלע |01/09/2009
  ביטול הענקה אחרי 4 שנים. בסעיף 96 אין צורך להוכיח כוונת תרמית כמו בסעיף 98. בעניין זה לא הובאו ראיות להוכחת כושר פירעון בזמן ההענקה. מהסכם המשכון נעדרו פרטים ותנאים מהותיים שלימדו על היות ההסכם הסכם ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • מחוזי | ו' אלשיך |12/03/2009
  נפסק, כי חרף האמור בחוזה הגירושין שככל הנראה נועד בכדי להגן על הבית מפני נושיו של החייב, הרי בפועל לא נעשה דבר, ולא היתה כל כוונה אמיתית לערוך שינוי במצבת הזכויות בנכס, לא רק ההסכם, אלא הגירושין עצמם..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • מחוזי | ו' אלשיך |17/12/2008
  ביטול הענקה בשנתיים שקדמו לפשיטת הרגל, ייחוס למועד התרעת פשיטת הרגל כמועד הקובע לעניין סעיף 96.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • מחוזי | ד' סלע |17/10/2006
  ביטול הענקה לאשת החייב, כשהחייב חדל פירעון וטרם היותו פושט רגל בהתאם לתנאי סעיף 96. חריג לסעיף 96 - הענקה בשל נישואים ולפניהם. ביהמ"ש קבע, כי המשיבים אינם חוסים תחת החריג שבסעיף 96(ג)(2) לפקודה. שכ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • מחוזי | ו' מרוז |18/12/2003
  טרם מועד כינוס נכסיו של החייב והכרזתו כפושט רגל, נקטה נגדו המבקשת, אקרשטיין תעשיות בע"מ בהליכי הוצל"פ, לפירעון חוב שהחייב חב לה, בסך של קרוב ל - 800,000 ₪. במסגרת הליכי הוצל"פ הגיעו החייב ואקרשטיין ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • מחוזי | ו' אלשיך |08/04/2003
  סיכום ההלכות בעניין ביטול הענקה כשמדובר בהסכם פירוד בין בני זוג.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות
 • מחוזי | איתן אורנשטיין
  ההסכם שלפיו מכרה החייבת את דירתה לרוכשים, בטל בהיותו הענקה פסולה כמו גם העדפת נושים אסורה. לבנק קמה זכות לממש את המשכנתאות שרשומות לטובתו על זכויות החייבת בדירה, להבטחת חובותיה וחובות החברות שבשליט..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות