ביטול העדפות מרמה

 
 • עליון | י' דנציגר |19/06/2013
  בעניין תשלום שכ"ט ב"כ חברה ערב קריסתה, על דרך של המחאת זכות. ניתוח יסודות סעיף 98 לפקודה, ובחינת הדרישות הראייתיות להוכחת רכיב ה"כוונה" שבסעיף. ביהמ"ש מאמץ את גישת הפסיקה לפיה מדובר ביסוד סובייקטיבי ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול העדפות מרמה
 • עליון | א' גרוניס |26/06/2008
  התנאים לקיומה של העדפה פסולה לפי סעיף 98 לפקודת פשיטת הרגל הם: א. המעשים הפסולים נעשו בתוך תקופה של שלושה חודשים קודם להגשת הבקשה לצו כינוס והכרזת פשיטת רגל. ב. המעשים נעשו לטובתו של נושה מסוים. ג. ה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול העדפות מרמה
 • עליון | א' גרוניס |19/10/2006
  סעיף 355 לפקודת החברות מחיל לעניין פירוק חברה את דין העדפת מרמה החל בפשיטת רגל. סעיף 98 לפקודת פשיטת הרגל, קובע שמעשים מסויימים שנעשו על ידי החייב תוך שלושה חודשים לפני הגשת בקשת פשיטת רגל ייחשבו כמע..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול העדפות מרמה
 • עליון | ש' לוין |05/01/1989
  סמיכות הפרשות בין מועד אסיפת הנושים ומועד מסירת הטובין אין די בה, כשהיא לעצמה, כדי להצביע על העדפת מרמה. יש משקל לעובדה, שעם מסירת הסחורות לא נותרו בידי החברה סחורות בלתי מעוקלות. ניסיון החיים מלמד ל..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול העדפות מרמה
 • עליון | ח' כהן |10/04/1973
  בית המשפט דחה ערעור של נאמנים על חוזה שעשה החייב ושלטענתם היה בו משום העדפת מרמה בקובעו כי לעולם לא יניח בית-המשפט, כעניין שבדין, שחוזה שנעשה על-ידי מי שעמד לפשוט את הרגל, לטובת אחד מנושיו, סמוך לתחי..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול העדפות מרמה
 • מחוזי | ו' אלשיך |26/02/2013
  חודשים ספורים בטרם קריסתו הכלכלית של חייב, הגישה נגדו גרושתו תביעה למחצית משווי הדירה. המשיבים הטילו עיקולים שמנעו העברת הזכויות ולבסוף הוסכם כי הדירה תימכר, מתוך התמורה ישולם למשיבים, והיתרה תועבר ל..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול העדפות מרמה
 • מחוזי | ו' אלשיך |18/03/2012
  התקשרות חברה עם פרקליט שיסייע להבראתה הנו לגיטימי וכל עוד לא שימש מסווה לגביית חובות קודמים, הרי ששכר-טרחה המשולם לו הנו בגדר "תשלום שוטף" ואינו מהווה העדפת נושים; הגשת תביעה לפי סעיף 374 לפקודה כנגד..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול העדפות מרמה
 • מחוזי | ו' אלשיך |03/03/2004
  בעניין זה נדרש ביהמ"ש לסוגיית העדפת הנושים הפסולה מצד חברה בהקפאת הליכים. נפסק, כי אין די בסמיכות מועד בין התשלום ליום הקריסה כדי להסיק העדפת נושים פסולה ולצורך כך דרוש "דבר מה נוסף", שהינו למעשה קור..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול העדפות מרמה
 • מחוזי | איתן אורנשטיין
  ההסכם שלפיו מכרה החייבת את דירתה לרוכשים, בטל בהיותו הענקה פסולה כמו גם העדפת נושים אסורה. לבנק קמה זכות לממש את המשכנתאות שרשומות לטובתו על זכויות החייבת בדירה, להבטחת חובותיה וחובות החברות שבשליט..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ביטול הענקות