ערבות בנקאית אוטונומית

 
 • עליון | י' דנציגר |28/01/2014
  החלטת ביהמ''ש : ביהמ''ש דחה את הערעור וקבע כי העדר הסכמה ליצירת הסכם משכון נוסף בניגוד לתנאיו של הסכם המשכון המקורי אינו מוביל לבטלות מוחלטת של המשכון השני. נקבע כי הגם שהמשכון השני איננו תקף ביחסים ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • ערבות בנקאית אוטונומית
 • עליון | ס' ג'ובראן |07/04/2011
  החלטת ביהמ''ש : ביהמ''ש קיבל את הערעור בחלקו ופסק כי המערערת, החברה החייבת אשר שיעבדה שני נכסים, תחילה לבנק המזרחי ואחר כך לבנק דיסקונט, רשאית לזקוף תחילה על חשבון חובה לבנק המזרחי, את הסך שהתקבל תמו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ערבות בנקאית אוטונומית
 • עליון | א' גרוניס |18/07/2002
  "עקרון העצמאות" ו"עקרון ההתאמה" עומדים בבסיסה של הערבות הבנקאית. הראשון, מקנה לנערב את היכולת לממש את הערבות אף אם לא התקיימו תנאיה של עיסקת היסוד, ובלבד שימלא את התנאים בכתב הערבות. האחר, מחייב תיאו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ערבות בנקאית אוטונומית
 • מחוזי | א' לושי - עבודי |15/04/2015
  החלטת ביהמ''ש : בית המשפט קיבל את תביעת החברה ופירט כי יצירת משכון נוסף בניגוד לתנאי הסכם המשכון הראשון, איננה מובילה לבטלות מוחלטת של המשכון השני והחייב, כמו גם נושה של החייב, מנועים מלעשות שימוש ב..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • חובות מובטחים בשעבוד והליכי כינוס נכסים
 • מחוזי | ו' אלשיך |12/01/2003
  ככל שעסקינן בפירוש תנאי המימוש בגוף כתב הערבות, הרי שעקרון העוצמה הכלכלית והניתוק בעסקת היסוד גורמים לבית המשפט להקפיד על פירוש התנאים כלשונם, תוך נקיטת זהירות וחשדנות רבה בניסיונות להכניס אל תוך הער..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ערבות בנקאית אוטונומית
 • מחוזי | ו' אלשיך |20/06/2001
  ערבות בנקאית אוטונומית, בניגוד לערבות רגילה, איננה חיוב טפל לעיסקת היסוד, אלא היא חיוב אוטונומי. פירעונה נעשה בדרך-כלל כשמתקיימים אך ורק התנאים המופיעים בכתב-הערבות עצמו, במנותק ממערכת היחסים החוזית-..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • ערבות בנקאית אוטונומית