המחאת זכות

 
 • עליון | ס' ג'ובראן, ד' ברק ארז, ע' ברון |11/08/2013
  מפרק חברה רשאי להמחות זכות תביעה של החברה לקבוצה מסוימת מבין בעלי מניותיה, בנסיבות בהן קיימות טענות הדדיות בין שתי קבוצות של בעלי מניות. בנסיבות דנן, קבוצת המיעוט נראית כמתאימה ביותר לנהל את ההליך מכ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • המחאת זכות
 • עליון | מ' שמגר |10/08/1995
  פרשנות סעיף 97 לפקודה ותכלית חקיקתו. נקבע כי הסעיף עוסק בתוקפה של המחאת זכות ע"י מי שהוכרז לאחר מכן פושט רגל. סעיף זה הוסף לפקודה במקביל לחקיקת חוק המחאת חיובים, כדי לקדם פני החשש שמא ייעשה שימוש בכו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • המחאת זכות
 • עליון | א' חלימה |23/07/1989
  סעיף 97 לפקודה נועד להגן על נושיו של פושט הרגל. הוא בא למנוע בעד פושט הרגל להבריח את נכסיו מבעוד מועד על-ידי שימוש באקט של המחאת זכויות, בטרם יועברו נכסיו לידי הנאמן. נקבע, כי את הביטוי "חוזים שפורטו..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • המחאת זכות
 • מחוזי | ע' רביד |16/11/2016
  הסוגיות המשפטיות הנדונות בעניין זה הן פיצויי נזיקין שקיבלה החייבת בתיק תאונת דרכים כתנאי למתן הפטר וכן זכותו של בעלה לשעבר, שגם הוא בהליך פש"ר, ונושה של החייבת, בכספי פיצויים אלה מכוח סעיף בהסכם גירו..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר, הפטר
  • מימוש זכויות תביעה של חייב/חברה ותשלום האגרה, פיצויים בגין נזקי גוף, התנאים למתן הפטר
 • מחוזי | י' קראי-גירון |18/06/2012
  יש מקום להתיר להמשיך ניכוי הכספים המבוצע ממשכורת החייב על ידי המעביד בגין הלוואות שניתנו לחייב ממקום עבודתו. אמנם משניתן צו כינוס נמנע בדרך כלל המשך קיזוז החזרי הלוואות, ואולם לכלל זה שלושה חריגים: ק..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • המחאת זכות
 • מחוזי | נ' נצר |21/11/2011
  פרשנות סעיפים 97(א) ו- 97(ב) לפקודת פשיטת הרגל.

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • המחאת זכות
 • מחוזי | נ' נצר |21/11/2011
  סעיף 97 לפקודת פשיטת רגל, שכותרתו "ביטול המחאה כללית בלתי רשומה" קובע, כי אם המחה אדם לאחר זכויות קיימות או עתידות לבוא והוכרז לאחר מכן פושט רגל, לא תהיה להמחאה תוקף כלפי הנאמן לענין הזכויות שלא נפר..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • המחאת זכות