אישור הרשויות המקומיות להשלמת הליך המכר

 
 • עליון |15/04/2015
  לתפיסתו של בית המשפט, משחלפה תקופת ההתיישנות, הרשות לא רשאית לדרוש את פירעון החובות כתנאי למתן אישור כלשהו מטעמה. בית המשפט שטח מספר נימוקים, בהם בין היתר הצורך בוודאות והרמוניה משפטית, והוסיף גם את ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • תשלומי חוב עבר לרשויות כתנאי להשלמת הליכי המכר
  • אישור הרשויות המקומיות להשלמת הליך המכר
 • עליון | ט' שטרסברג-כהן |18/01/1999
  מדובר בחוב ארנונה. אל מול הוראת סעיף 324(א) לפקודת העיריות העוסק בחוב ארנונה, ניצבת מערכת חוקים המתייחסת ספציפית לחובותיהם של פושטי רגל וחברות בפירוק, שתכליתה הוא שוויון בין הנושים לדרגותיהם ואיסור ה..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • תשלומי חוב עבר לרשויות כתנאי להשלמת הליכי המכר
  • אישור הרשויות המקומיות להשלמת הליך המכר
 • עליון | ד' לוין |17/03/1994
  רוכשי הדירות תבעו במחוזי לחייב את העירייה ואת שלטונות המס לתת להם את האישורים הדרושים להעברת הבעלות על שמם, בלי שיתנו זאת בתשלום המסים המגיעים להם מהקבלן שפשט הרגל ומהחברה הקבלנית שהתפרקה. המחלוקת בב..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • תשלומי חוב עבר לרשויות כתנאי להשלמת הליכי המכר
  • אישור הרשויות המקומיות להשלמת הליך המכר