אישור ההסדר ותוצאותיו

 

 • עליון | א' רובינשטיין |20/01/2015
  ככלל, קבלת דיבינד לפי הסדר נושים שאושר, אינה מאיינת את התנגדותו של הנושה להסדר, ואינה מונעת הגשת תביעה בגין יתרת חוב שלפי הדין אינו בר הפטר. בפס"ד עלתה השאלה האם לאפשר פתח מסוים לבית המשפט לסטות מן ה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההסדר על חוב מזונות
 • מחוזי | עירית וינברג- נוטוביץ |31/08/2017
  בקשה לאישור הסכם מכר מותנה, שהוגשה על ידי הנאמן של חברה בהקפאת הליכים, כאשר אחד משלושת הרוכשים במשותף הינו פושט רגל שהגיע להסדר נושים, לפי סע' 19 לפקודה, במסגרתו הצהיר כי אינו יכול לשלם את מלוא חובות..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הסדר נושים
  • אישור ההסדר ותוצאותיו
 • מחוזי | עמית כהן |28/05/2017
  לפנינו בקשה של חייב להחיל את ההפטר שקיבל גם על חוב מזונות. בהתאם לפקודת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 ,הפטר לא יחול על חוב מזונות . ביהמ"ש בוחן האם חל החריג הקבוע בסעיף 69(א) (ג) לפקודה המאפשר הכללת ד..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • אישור ההסדר ותוצאותיו
  • נפקות ההסדר על חוב מזונות
 • מחוזי | ע' מאור |15/01/2017
  בדיון שהתקיים בעניינה של החייבת, המליצה המנהלת המיוחדת כי יש ליתן לחייבת הפטר לאלתר, זאת לנוכח נסיבותיה האישיות של החייבת: אין לה נכסים מהם ניתן להיפרע; יכולת השתכרותה דלה ולפיכך גם אין תועלת בניהול ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הסדר נושים
  • אישור ההסדר ותוצאותיו
 • מחוזי | ב' טאובר |23/10/2012
  בית המשפט אינו נוטה להתערב בהסדרי נושים בהתאם לסעיף 19א לפקודה ואין אף רלוונטיות לתום הלב של החייב.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הסדר נושים
  • הסדר לפי סעיף 19א
 • מחוזי | א' גרוניס |17/04/2012
  נקבע כי הפטר או הסדר אינם פוטרים חוב קנס חניה של עירייה וכל קנס אחר כלפי הנושה שלא הסכים להסדר. סעיף 41 לפקודה (מעבר לסעיף 35י' המחריג רק את חוב המזונות) מרחיב את סוגי החובות בני התביעה שיעמדו בתוק..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הסדר נושים
  • אישור ההסדר ותוצאותיו
  • נפקות הפטר על חובות מקנסות לעירייה