נפקות ההסדר על חוב שנוצר במרמה

 
 • עליון | א' רובינשטיין |20/01/2015
  ככלל, קבלת דיבינד לפי הסדר נושים שאושר, אינה מאיינת את התנגדותו של הנושה להסדר, ואינה מונעת הגשת תביעה בגין יתרת חוב שלפי הדין אינו בר הפטר. בפס"ד עלתה השאלה האם לאפשר פתח מסוים לבית המשפט לסטות מן ה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההסדר על חוב מזונות
 • מחוזי | כב' השופטת יעל בלכר |28/10/2018
  בית המשפט המחוזי פסק כי חוב למרכז לגביית קנסות תביעת חוב בסך של 76,500 ₪ בגין פיצוי לנפגע עבירה שנפסק לפי סעיף 77 לחוק העונשין, שמקורו בהרשעת החייב בעבירות כלפי קטינות, דינו כדין קנס גם לעניין סעיף 6..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההסדר על חובות בגין קנסות