נפקות ההסדר על חוב מזונות

 
 • עליון | א' רובינשטיין |20/01/2015
  ככלל, קבלת דיבינד לפי הסדר נושים שאושר, אינה מאיינת את התנגדותו של הנושה להסדר, ואינה מונעת הגשת תביעה בגין יתרת חוב שלפי הדין אינו בר הפטר. בפס"ד עלתה השאלה האם לאפשר פתח מסוים לבית המשפט לסטות מן ה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההסדר על חוב מזונות
 • מחוזי | השופטת יעל בלכר |24/09/2017
  בקשת החייב למתן הפטר, כך שיחול גם על חוב המזונות למוסד לביטוח לאומי. עיקר המחלוקת הואבשאלה אם החייב, שהוא בבחינת "דורש עבודה" ומקבל קצבת הבטחת הכנסה, ממצה את כושר השתכרותו. לצורך החלת צו הפטר על חוב..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההסדר על חוב מזונות
 • מחוזי | עמית כהן |28/05/2017
  לפנינו בקשה של חייב להחיל את ההפטר שקיבל גם על חוב מזונות. בהתאם לפקודת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 ,הפטר לא יחול על חוב מזונות . ביהמ"ש בוחן האם חל החריג הקבוע בסעיף 69(א) (ג) לפקודה המאפשר הכללת ד..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • אישור ההסדר ותוצאותיו
  • נפקות ההסדר על חוב מזונות
 • מחוזי | נפתלי שילה |20/03/2017
  בקשת חייב, להחלת צו ההפטר על חוב מזונות שנצבר לזכות גרושתו המנוחה, וזאת בניגוד לאמור בס' 69(א) לפקודת פשיטת הרגל, המחריג חוב מזונות מן ההפטר. הכונס הרשמי והנאמן תמכו בבקשה, ואילו בנותיו של החייב, ב..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההסדר על חוב מזונות
 • מחוזי | נאסר ג'השאן |14/03/2017
  השאלה המשפטית: האם במקרים חריגים, בהם פושט רגל הציע הסדר לתשלום מלוא נשיית הנושים, ואחד הנושים מתנגד להסדר משיקולים זרים, האם רשאי בית המשפט לפסול את הצבעת הנושה המתנגד להצעה או לראותו כמסכים להצעת ה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הסדר נושים
  • נפקות ההסדר על חוב מזונות
 • מחוזי | ד' חסדאי |24/01/2017
  בית המשפט דן בבקשת חייב בפשיטת רגל להורות כי ההפטר שניתן לו יכלול אף את חוב המזונות בסך של 68,000 ₪ שחב לביטוח הלאומי בגין אי תשלום מזונות לבתו, שכיום הינה בגירה בשנות העשרים לחייה. בית המשפט קבע כי ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההסדר על חוב מזונות
 • מחוזי | ד' חסדאי |20/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם על ביהמ''ש להחיל את ההפטר שניתן לחייב גם על חוב מזונות שחב לביטוח הלאומי. בענייננו חייב, המצוי בפש''ר, אשר חב חוב מזונות לביטוח הלאומי, בשל היעדר תשלום לגרושת..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר, הפטר לאלתר, תוצאות ההפטר
  • נפקות ההסדר על חוב מזונות