הלכות שיתוף בחובות בין חייב לבן זוגו

 
 • עליון | נ' סולברג |11/08/2016
  סוגיה משפטית : בקשה למתן הפטר החלטת ביהמ''ש : בקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ''ש המחוזי בו נדחתה בקשת בני הזוג לקבל הפטר. המבקשים הם בני זוג, ושניהם מנהלים בנפרד תיקי פשיטת רגל. בקופת ההליך שמנהל המבק..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • הלכות שיתוף בחובות בין חייב לבן זוגו, הפטר לאלתר, תוצאות ההפטר
 • עליון | א' רובינשטיין |28/12/2009
  ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי, בגדרו נדחתה תביעת המערערת (אשתו של החייב), כי ביהמ"ש יצהיר שהיא זכאית למחצית מזכויות בן זוגה בבית המגורים, כשהוא נקי משעבוד לטובת הבנק. כן נדחתה תביעת..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בחובות בין חייב לבן זוגו
 • עליון | א' ברק |13/12/2006
  לפי הלכת השיתוף בזכויות חזקה על בני-זוג, המנהלים אורח חיים תקין ומאמץ משותף, כי הרכוש שנצבר מצוי בבעלותם המשותפת, אף אם הם רשומים ע"ש בן זוג אחד, או נמצאים בחזקתו הבלעדית. לצידה, מתקיימת גם הלכת שיתו..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בנכסים בין חייב לבן זוגו
 • עליון | א' חיות |13/12/2004
  סעיף 83 לפקודה קובע נשייה נדחית של בן הזוג בהתקיים תנאים מסוימים. פגיעה זן בקניינו של בן הזוג הנושה, כמו כל הוראה אחרת הסוטה מעקרון שוויון בין הנושים יש לפרש בצמצום, ועל כן אין מקום להעניק פירוש מרחי..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בחובות בין חייב לבן זוגו
 • עליון | א' ריבלין |13/11/2002
  גם במקרה בו הפרדה רכושית בין בני הזוג נבעה מרצון של בני הזוג לחסן מבעוד מועד נכסים אלו מפני נושי החייב, אין בכך כדי לאיין את תוקפו של ההסדר הרכושי שקבעו, ובלבד שעמדו בדרישות קוגנטיות הקבועות בפקודת פ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בנכסים בין חייב לבן זוגו
 • עליון | ש' לוין |01/01/2000
  שיתוף בנכסים בין בני-זוג כולל בחובו כרגיל, לצד השיתוף בזכויות, גם שיתוף בחובות, וזאת ביחס לחובות שנצברו בדרך הרגילה על-ידי אחד מבני-הזוג בתוך תקופת השיתוף ביניהם, כאשר הם מנהלים אורח חיי משפחה תקינים..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בנכסים בין חייב לבן זוגו
 • עליון | א' גולדברג |15/09/1992
  במקרה בו נהנה אחד מבני הזוג ממעשה ידו של בן זוגו, הוא לא יהיה שותף לרווחים בלבד, אלא יישא גם בהפסדים ובהוצאות. יחד עם זאת, חזקת השיתוף מוגבלת לחובות שנעשו בדרך רגילה על ידי אחד מבני הזוג בתקופת קיומה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בנכסים בין חייב לבן זוגו
 • עליון | קיסטר |08/08/1972
  כפועל יוצא מהחזקה בדבר שותפות כללית בנכסים, קיימת חזקה בדבר אחריות משותפת לחובות שנעשו בדרך רגילה על-ידי אחד מבני-הזוג בתקופת קיומה של השותפות. כשנוצר קרע בין בני-הזוג, וכתוצאה מזה חדל להתקיים המצב ש..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בנכסים בין חייב לבן זוגו
 • מחוזי | חגי ברנר |12/03/2017
  בענייננו, בקשה של הנאמן על נכסי פושט הרגל לביטול הענקה, ביחס להסכם ממון בו העביר החייב לגרושתו את זכויות בדירה. בשנת 2010 ערכו החייב והמשיבה הסכם ממון עקב סכסוכים שנוצרו ובגידה מצד החייב, שעל פיו הח..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בחובות בין חייב לבן זוגו
 • מחוזי | א' אורנשטיין |29/01/2017
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש מקום לקבל את בקשת המנהל המיוחד למתן צו איסור דיספוזיציה זמני על אשת החייב ונכסיה, שיאסור עליה לבצע כל דיספוזיציה בכלל נכסיה, וזאת עד לתום הליכי פשיטת הרג..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בחובות בין חייב לבן זוגו
 •  
  12
  הבא לדף אחרון