הלכות שיתוף בנכסים בין חייב לבן זוגו

 
 • |27/03/2016
  הסוגיה הרלבנטית בענייננו היא האם למערער ישנן זכויות בדירת המגורים, בה התגורר יחד עם המשיבה, אשתו לשעבר, הרשומה על שמה בלבד. בענייננו עתירה נגד פסק דינו של ביה"ד הרבני הגדול, אשר דחה את ערעור העותר על..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בנכסים בין חייב לבן זוגו
 • עליון | ר' רניאל |24/11/2013
  הלכת השיתוף והסדר איזון המשאבים אינם יכולים לחול על בני זוג, זו לצד זה. בבוא ביהמ"ש להידרש לשאלות של יחסי ממון בין בני זוג, עליו לבחון ראשית מהו המשטר הרכושי החל ביחסים שביניהם. ע"פ הלכת השיתוף, בני ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בנכסים בין חייב לבן זוגו
 • עליון | א' ברק |13/12/2006
  לפי הלכת השיתוף בזכויות חזקה על בני-זוג, המנהלים אורח חיים תקין ומאמץ משותף, כי הרכוש שנצבר מצוי בבעלותם המשותפת, אף אם הם רשומים ע"ש בן זוג אחד, או נמצאים בחזקתו הבלעדית. לצידה, מתקיימת גם הלכת שיתו..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בנכסים בין חייב לבן זוגו
 • עליון | א' ריבלין |13/11/2002
  גם במקרה בו הפרדה רכושית בין בני הזוג נבעה מרצון של בני הזוג לחסן מבעוד מועד נכסים אלו מפני נושי החייב, אין בכך כדי לאיין את תוקפו של ההסדר הרכושי שקבעו, ובלבד שעמדו בדרישות קוגנטיות הקבועות בפקודת פ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בנכסים בין חייב לבן זוגו
 • עליון | ש' לוין |01/01/2000
  שיתוף בנכסים בין בני-זוג כולל בחובו כרגיל, לצד השיתוף בזכויות, גם שיתוף בחובות, וזאת ביחס לחובות שנצברו בדרך הרגילה על-ידי אחד מבני-הזוג בתוך תקופת השיתוף ביניהם, כאשר הם מנהלים אורח חיי משפחה תקינים..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בנכסים בין חייב לבן זוגו
 • עליון | מ' שמגר |12/11/1995
  חזקת השיתוף היא חזקה ראייתית פרי ההלכה הפסוקה, אשר לפיה מיוחסת כוונת שותפות בנכסים לבני הזוג. זכות זו מושתתת על הנחה של אורח חיים תקין של בני הזוג ושל השקעת מאמץ משותף. להוכחת התנאי של אורח חיים הרמו..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בנכסים בין חייב לבן זוגו
 • עליון | א' גולדברג |15/09/1992
  במקרה בו נהנה אחד מבני הזוג ממעשה ידו של בן זוגו, הוא לא יהיה שותף לרווחים בלבד, אלא יישא גם בהפסדים ובהוצאות. יחד עם זאת, חזקת השיתוף מוגבלת לחובות שנעשו בדרך רגילה על ידי אחד מבני הזוג בתקופת קיומה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בנכסים בין חייב לבן זוגו
 • עליון | קיסטר |08/08/1972
  כפועל יוצא מהחזקה בדבר שותפות כללית בנכסים, קיימת חזקה בדבר אחריות משותפת לחובות שנעשו בדרך רגילה על-ידי אחד מבני-הזוג בתקופת קיומה של השותפות. כשנוצר קרע בין בני-הזוג, וכתוצאה מזה חדל להתקיים המצב ש..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בנכסים בין חייב לבן זוגו
 • עליון | צ' ברנזון |01/01/1970
  באין ראיה המצביעה על כוונה הפוכה – נכס שנרכש במאמץ משותף של בני זוג שייך לשניהם בחלקים שווים. גם כאשר אישה אינה עובדת ומשתכרת אלא רק מנהלת את משק הבית, ניתן לראות את הכנסות הבעל כפרי מאמץ משותף של בנ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בנכסים בין חייב לבן זוגו
 • מחוזי | ישראל פבלו אקסלרד |16/10/2017
  המבקשת והחייב היו נשואים זל"ז בין השנים 1995 עד 2013. עובר לנישואין, היה החייב הבעלים של משק במושב מבטחים. במהלך השנים, בית המגורים והמשק הושבחו. כחלק מהליך הגירושין, קבע בית המשפט לענייני משפחה את..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בנכסים בין חייב לבן זוגו
 •  
  12
  הבא לדף אחרון