קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל

 
 • עליון |31/05/2018
  פסק הדין קובע כי גם החייב עצמו רשאי להגיש בקשה לקציבת מזונות לפי סעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל. זאת, על אף לשון סעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל הקובעת כי לצורך הקצבת הסכום נדרשת בקשה מאת האדם שמגיעים לו מזונ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • עליון | כב' השופט ניל סולברג |31/05/2018
  בפסק דינו של בית המשפט העליון דנים בבקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי, בגדרה נדחתה על הסף בקשת המבקש לקצוב את מזונות ילדיו. בבקשה נטען כי למרות שסעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל אכן קובע שקציבת מזונות..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • עליון | כב' השופטת י' וילנר |17/04/2018
  בפסק דינו של בית המשפט העליון דנים בבקשת רשות ערעור על החלטת ביהמ"ש המחוזי בגדרה נקבע כי המשיב 1 (החייב) ישלם לילדיו הקטינים, הם המבקשים 1 ו-2 באמצעות אמם, דמי מזונות על סך 2,500 ₪ לחודש עד שימלאו לה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • עליון | ע' ברון |26/09/2016
  סוגיה משפטית: חוב מזונות/ חובות שאינם ברי הפטר החלטת ביהמ''ש : ביהמ''ש קבע כי למערער יינתן צו הפטר מחוב המזונות שמועד פירעונו קודם למתן צו הכינוס, אך לא כן ביחס לחוב העתידי, שממנו אין הפקודה מאפשרת..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • עליון | ח' מלצר |12/10/2015
  בית המשפט העליון קיבל את הערעור וביטל הכרזת פשיטת רגל בשל חוב מזונות שיש חשש שנוצר בחוסר תום לב. בנוסף, איבחן בית המשפט את חוב המזונות מחובות אחרים לעניין אי היעתרות למתן צו כינוס כבר בשלב בקשת הכינו..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • בקשת חייב לצו כינוס, דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • התנגדות לצו כינוס בגין חוסר תום לב, קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • עליון | י' דנציגר |18/08/2015
  יש חשיבות להנמקת החלטות בעניין קציבת מזונות לצורך הפעלת ביקורת ערעורית אפקטיבית; לא ניתן לקבל הסתמכות גורפת ובלתי מנומקת על תגובת הנאמן או עמדת כונס הנכסים הרשמי, מבלי להתייחס כלל לנימוקי ההתנגדות של..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • עליון | י' דנציגר |05/07/2015
  בית המשפט העליון החזיר את התיק למחוזי לאור כך שיש לנמק החלטות בעניין קציבת מזונות ואין די בהסתמכות גורפת על עמדת הנאמן ללא התייחסות לנימוקי ההתנגדות כלל.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • עליון | א' גרוניס |06/10/2009
  הרעיון העומד מאחורי סעיף 128 לפקודה הוא שבית המשפט של פשיטת הרגל הוא הפורום השיפוטי הנכון לאזן בין האינטרסים של כלל נושי החייב לבין האינטרס של הזכאי למזונות, והכל תוך התחשבות אף באינטרס של החייב עצמו..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • מחוזי | י' פבלו אקסלרד |02/01/2017
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם על ביהמ''ש להתערב בהחלטת הנאמן אשר אישרה באופן חלקי את תביעת חוב המזונות לטובת האישה ולא באופן מלא. ביהמ''ש דחה את ערעורה של אשת החייב על הכרעת הנאמן אשר אישר..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • מחוזי | י' קראי גירון |11/12/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה הנה האם החייב ישלם את תשלום המזונות שחב לגרושתו בהתאם לסכום שנפסק בהוצאה לפועל, או שיקצבו מזונות לפי סעיף 128 לפקודה. . ביהמ''ש שקל את צרכי בן המשיב אל מול רצון ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • מחוזי | ה' סילש |08/12/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה היא קציבת מזונות בהתאם לסע' 128 (א) לפקודה עבור שני ילדיו הקטינים של החייב ביהמ''ש נעתר לבקשת החייב וקצב את חיובו במזונות ילדיו בסך של 1200 ש''ח לכל ילד, ותוך שנבחנו ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • מחוזי | ד' חסדאי |20/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם על ביהמ''ש להחיל את ההפטר שניתן לחייב גם על חוב מזונות שחב לביטוח הלאומי. בענייננו חייב, המצוי בפש''ר, אשר חב חוב מזונות לביטוח הלאומי, בשל היעדר תשלום לגרושת..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר, הפטר לאלתר, תוצאות ההפטר
  • נפקות ההסדר על חוב מזונות
 • מחוזי | ע' מאור |15/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם על ביהמ''ש להיעתר לבקשת חייב המבקש עיכוב הליכים בהתאם להוראות סעיף 22א לפקודת פשיטת הרגל ותוך כך להורות על שחרורו ממאסר בגין חוב מזונות שיצא מלפני רשם ההוצאה ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • סנקציות ואכיפה כנגד חייבים
  • מאסר בגין אי קיום חיובי ההליך
 • מחוזי | ע' כהן |08/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש למחוק חוב מזונות שהצטבר החל ממועד מתן צו הכינוס ועד למועד צו ההפטר, זאת בגין ההפרש שבין פס''ד שניתן בביהמ''ש לענייני משפחה בסך 1600 ש''ח, לבין החלטת ביהמ''..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • מחוזי | ד' חסדאי |03/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש מקום להחיל צו ההפטר גם על חוב מזונות. ביהמ''ש קיבל את בקשתו של החייב וקבע שחוב המזונות יוחרג באופן חריג מצו ההפטר, זאת עכב נסיבותיו האישיות הפרטניות של הח..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר, הפטר לאלתר, תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • מחוזי | ד' חסדאי |03/11/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה האם יש מקום לתת הפטר לחייב בגין חובות החייב למוסד לביטוח לאומי. ביהמ''ש קיבל את בקשת החייב שבפש''ר והורה כי הפטרו יחול אף על חוב המזונות אותו הוא חב למוסד לביטוח..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • הפטר
  • התנאים למתן הפטר, הפטר לאלתר, תוצאות ההפטר
  • נפקות ההפטר על חוב מזונות
 • מחוזי | א' אורנשטיין |01/12/2014
  סוגיה משפטית: הערכאה המתאימה לבירור תביעת מזונות ולבירור תביעה הצהרתית במסגרתה תובעת גרושתו של חייב זכויות במחצית מנכסיו. החלטת ביהמ''ש : בית המשפט קבע כי יש לברר את התביעה ההצהרתית שהגישה המבקשת ב..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • הלכות שיתוף בנכסים בין חייב לבן זוגו
 • מחוזי | ו' אלשיך |02/09/2013
  בית המשפט של פשיטת רגל דחה את בקשתה של אשת החייב לקצבת מזונות והוצאות אחזקת מדור זמניים מקופת כינוס הנכסים. נפסק, כי במקרה זה, אין זה ראוי לפעול בהתאם להוראות סעיף 128 לפקודת רגל מאפשרת, שמאפשר נטילה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • מחוזי | נ' נצר |08/12/2011
  בקשת חייב למתן צו כינוס. החייב לא עדכן את בית המשפט בסכום המשולם עבור מזונות ילדיו הקטינים, ובעת היותו תחת צו כינוס, תשלום מזונות שלא ברשות בית המשפט הינו בגדר העדפת נושים פסולה. ​

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • מחוזי | ב' אזולאי |11/08/2011
  החייב נדרש להגיש בקשה לקציבת מזונות. שאם לא יעשה כן, הדבר עלול להתפרש כהעדפת נושים אסורה.​

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • מחוזי | ו' אלשיך |26/07/2011
  העניין בשאלת היחס בין הסכם גירושין הכולל בתוכו סכום מזונות לבין סעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל. בעניין זה דומה כי נפלה שגגה אצל המבקשת באשר אם תתקבל פרשנותה יהפוך סעיף 128 לפקודה למעשה, לכמעט אות מתה. במ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • מחוזי | ו' אלשיך |16/01/2011
  הדין האישי החל על מזונות ואף מגביל אותם, מהווה את איזון האינטרסים עליו החליט המחוקק. אי לכך, עד כמה שהסדרי מזונות נדיבים יותר עשויים להיתפס כעניין רצוי ביחסים בין בני זוג סולבנטיים, הרי שלא כזה הוא ה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • מחוזי | י' צלקובניק |08/10/2007
  על פי הוראת סעיף 128 לפקודת פשיטת הרגל שעניינה "הקצבה לזכאי למזונות", הרי שניתנת סמכות, על פי בקשתו של אדם "שמגיעים לו מפושט הרגל על פי פסק דין מזונות שזמן פרעונם חל אחרי מתן צו הכינוס, להקציב לאותו ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • מחוזי | ו' אלשיך |04/10/2006
  יש להבדיל בין חוב עבר בגין מזונות, אשר ישולם מנכסי החייב המצויים בקופה לצד תביעות החוב האחרות, בהתאם לקדימות שנקבעה לו בדין (סעיף 78 לפקודת פשיטת הרגל), לבין חוב מזונות שוטף שעניינו סכומים שמועד תשלו..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל
 • מחוזי | ו' אלשיך |29/06/2004
  סעיף 128 מהווה חלק ממערכת דינים מיוחדת, שעניינה התווית מעמדם המיוחד של דמי המזונות מחד גיסא, ואיזון בינו לבין צרכיהם של הנושים ה"חיצוניים", אשר הנאמן פועל בשמם, מאידך גיסא; הסעיף מהווה מעין פתרון זמנ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • דיני מעמד אישי מול הליכי פשיטת רגל
  • קציבת מזונות שוטפים בהליכי פשיטת רגל