מימוש בית מגורים

 
 • עליון | ס' ג'ובראן |14/07/2014
  בקשה לעיכוב ביצוע פס"ד במסגרתו הורה ביהמ"ש על פירוק שיתוף בדירה ומכירתה. לטענת המבקשת, נסיבות המקרה מצדיקות סטייה מהלכת פרמינגר בה נקבע כי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר לא יחול כאשר המקרקעין לא רשומים במרש..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש בית מגורים
 • עליון | י' דנציגר |18/12/2013
  בימ"ש העליון נדרש לראשונה לסוגיית תחולתו של סעיף 27(2) סיפא לחוק הגנת הדייר על ילדי הדייר המקורי המוגן ופסק כי, המחוקק ביקש להתנות את זכותם של יורשים לדיירות מוגנת בבית עסק בהוכחת האמור בסעיף 27(2) ס..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש בית מגורים
 • עליון | י' עמית |26/07/2012
  הוחלט לעכב את החלטת בימ"ש מחוזי להיעתר למימוש הנכס (דירת המגורים של בני הזוג). טענותיה של האשה בדבר זכותו של הבנק להושיט ידו אל הנכס, אינן מופרכות. כן נקבע, כי המנהל המיוחד פעל במרץ למימוש הנכס, כאשר..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש בית מגורים
 • עליון | א' גרוניס |15/02/2012
  צמצום מסוים בהלכת כובשי – כאשר פירוק השיתוף החלו עובר להליכי פשיטת הרגל, ביוזמתו של אחד מבני הזוג, לפי סעיף 40 לחוק המקרקעין, אזי – לא יהיה לחייב זכות לדיירות מוגנת לפי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש בית מגורים
 • עליון | ע' ארבל |10/10/2010
  סעיף 40א(ב) לחוק המקרקעין (השולל את תחולתו של חוק הגנת הדייר בנסיבות של פירוק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג) לא יחול על מקרה של פירוק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג לצורך פירעון חוב, כאשר היוזם של פיר..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש בית מגורים
 • עליון | א' רובינשטיין |13/10/2004
  ככלל, אין פוגעים בנושה מובטח, כגון בנק, ואף הפיקוח המופעל על נשייתו הוא זהיר. עם זאת, יש להתחשב גם בנושים האחרים, וככל שמשתהה מימושו של נכס והדברים חורגים מגבולות סבירים ומשליכים על תום הלב, יוכל בית..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש בית מגורים
 • עליון | א' לוי |12/08/2004
  מטרתו של סעיף 86א לפקודת פשיטת הרגל , שלפיו בית-המשפט רשאי להורות שלא יימכר בית המגורים של פושט רגל, היא ליצור מנגנון שיאזן בין השיקולים השונים העומדים ביסודם של דיני פשיטת הרגל. מחד, הוא נועד לסייע ..
  להרחבה

  תגים :

  • סוגיות כלליות בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש נכסים - בהליכי חדלות פרעון
  • מימוש בית מגורים
 • עליון | א' ריבלין |07/07/2003
  אם מימש נושה מובטח את בית המגורים ונותרה יתרה לאחר פירעון החוב, יש להעבירה לקופת פשיטת הרגל ובמקרה זה לא תעמוד לחייב הזכות לסידור חלוף לפי סעיף 86א לפקודה. הנושה בחר לסמוך על הערובה שעומדת לטובתו ולא..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש בית מגורים
 • עליון | ד' דורנר |08/12/2002
  אם בית המגורים נמכר ע"י הנאמן בגדר הליך פשיטת הרגל, לאחר הסדר בין החייב לבין נושה מובטח, תעמוד לחייב זכות הדיירות המוגנת כלפי הנאמן שכן הוויתור אינו חל.

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש בית מגורים
 • עליון | ט' שטרסברג-כהן |06/02/1997
  מהן זכויותיו של פושט רגל שבית המגורים שלו עומד למכירה במסגרת פש"ר. האם זכאי למקום מגורים סביר או לסידור חלוף כהוראות סעיף 86(א) לפקודת פשיטת הרגל, או האם הוא נהנה מהגנת הדייר מכוח סעיף 33(א) לחוק הגנ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש בית מגורים
 •  
  12
  הבא לדף אחרון