פיצויים בגין נזקי גוף

 
 • עליון | כב' השופט ניל סולברג |17/01/2019
  פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין הפיצויים להם זכאי ניזוק פושט רגל בגין נזקי גוף שנגרמו לו, מוקנים לנאמן כך שניתן לעשות בהם שימוש לטובת נושיו, או שמא דינם של פיצויים אלה כדין "זכות אישית" של פושט ה..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • פיצויים בגין נזקי גוף
 • עליון | צ' ברנזון |17/06/1968
  פיצויים בגין נזקי גוף אינם מוקנים לנאמן אלא שייכים לחייב בלבד. תביעת פיצוי לא רק על כאב וסבל, אלא גם על הוצאות ממשיות כמו הוצאות רפואיות ועל הפסד השתכרות- אינה תביעה שעוברת לנאמן, זאת על פי סעיף 21 ל..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • פיצויים בגין נזקי גוף
 • מחוזי | ע' רביד |16/11/2016
  הסוגיות המשפטיות הנדונות בעניין זה הן פיצויי נזיקין שקיבלה החייבת בתיק תאונת דרכים כתנאי למתן הפטר וכן זכותו של בעלה לשעבר, שגם הוא בהליך פש"ר, ונושה של החייבת, בכספי פיצויים אלה מכוח סעיף בהסכם גירו..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר, הפטר
  • מימוש זכויות תביעה של חייב/חברה ותשלום האגרה, פיצויים בגין נזקי גוף, התנאים למתן הפטר
 • מחוזי | י' פבלו אקסלרד |26/05/2016
  הסוגיה המשפטית הנדונה בעניין זה הינה השאלה האם יש להעביר את כספי פיצויי נזקי הגוף שנפסקו לטובת החייב לקופת פשיטת הרגל לטובת נושיו. ענייננו בחייב שנפגע בתאונת דרכים, שהוכרה כתאונת עבודה ביום 30.1.12, ..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • מימוש נכסים פיננסיים וזכויות כספיות
 • מחוזי | י' פבלו אקסלרד |13/04/2016
  הסוגיה המשפטית: פיצויים בגין נזקי גוף החלטת ביהמ''ש : בית המשפט המחוזי קיבל את בקשת החייב להורות כי כספי פיצויים בגין נזקי גוף להם הוא זכאי מכוח הסכם פשרה, אינם מוקנים לקופת הכינוס לטובת הנושים וכי..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • פיצויים בגין נזקי גוף
 • מחוזי | י' קראי-גירון |01/10/2014
  תביעה לתשלום פיצויים בגין הפסדי השתכרות בעבר ובעתיד, בנוגע לתקופה בה התובע היה שרוי בהליכי פשיטת רגל, זאת בגין נזקי גוף שנגרמו לו עקב תאונה ולאחר שניתן לו הפטר מחובותיו לאור נזקיו עקב התאונה. בית המש..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • פיצויים בגין נזקי גוף
 • מחוזי | א' חזק |21/05/2013
  בקשת חייב לשחרר אליו כספי פיצויים שהופקדו בקופת בימ"ש,מאחר ומדובר בכספים שנתקבלו מחברת ביטוח בגין נזקי גוף שנגרמו לו כתוצאה מתאונת דרכים שבה היה מעורב. בבקשתו נתמך החייב בהלכת ידידה, בה נקבע על ידי ב..
  להרחבה

  תגים :

  • פשיטת רגל
  • מימוש נכסים בהליכי פש"ר
  • פיצויים בגין נזקי גוף